Trong chương trình Đại số 10 gồm khái niệm về tam thức bậc 2. Vậy biện pháp xét dấu của tam thức bậc 2 như thế nào?

Chúng ta cùng ôn lại lý thuyết và làm những ví dụ để hiểu hơn về giải pháp xét dấu tam thức bậc nhị nhé.

Bạn đang xem: Xét dấu tam thức bậc hai

Định nghĩa

Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức bao gồm dạng , trong đó

*
là những hệ số,
*
.

Ví dụ:

*
là tam thức bậc hai

*
ko phải là tam thức bậc hai.

Định lý về dấu của tam thức bậc 2

Cho ,

*
.

– Nếu

*
Lời giải:

a)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
với ∀
*
.

b)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="247" style="vertical-align: -2px;">.

Xem thêm: Cung Và Góc Lượng Giác Lớp 10, Toán 10 Bài 1: Cung Và Góc Lượng Giác

– Tam thức gồm hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
– Từ bảng xét dấu ta có:

khi

*

– Ta gồm bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> với

*

lúc

*

d)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="280" style="vertical-align: -2px;">

– Tam thức tất cả hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">.

– Ta gồm bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> lúc
*