Chương III: Tam Giác Đồng Dạng – Hình học Lớp 8 – Tập 2

Bài 8: những Trường vừa lòng Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông

Nội dung bài bác 8 những trường phù hợp đồng dạng của tam giác vuông chương 3 toán hình học tập lớp 8 tập 2. Bài học kinh nghiệm giúp chúng ta học sinh nuốm chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, duy nhất là dấu hiệu quan trọng đặc biệt (Dấu hiệu về cạnh huyền với cạnh góc vuông). Hình như vận dụng định lý về nhị tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đường cao, tỷ số diện tích, tích độ dài những cạnh.Bạn vẫn xem: những trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông

Tóm Tắt Lý Thuyết

1. Áp Dụng các Trường vừa lòng Đồng Dạng Của Tma Giác Vào Tam Giác Vuông

a. Trường hợp tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì nhì tam giác đồng dạng.

Bạn đang xem: Trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

b. Ví như tam giác vuông này còn có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với nhị cạnh góc vuông của tam giác vuông tê thì nhì tam giác đồng dạng.

2. Tín hiệu Đặc Biệt nhận thấy Hai Tam Giác Vuông Đồng Dạng

Định lý: giả dụ cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì nhị tam giác vuông đó đồng dạng cùng với nhau.


*

ΔABC, ΔA’B’C’

()(widehatA’ = widehatA = 90^0)

(fracB’C’BC = fracA’B’AB)

(⇒ ΔA’B’C’ sim ΔABC)

3. Tỉ Số hai Đường Cao, Tỉ Số diện tích s Của hai Tam Giác Đồng Dạng

– Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của nhì tam giác đồng dạng bởi tỉ số đồng dạng.

– Ti số diện tích s hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

(egincasesΔA’B’C’ sim ΔABC\fracA’B’AB = k\AH ⊥ BC, A’H’ ⊥ B’C’endcases)

(⇒ fracA’H’AH = k, fracS_ΔA’B’C’S_ΔABC = k^2)

Các bài bác Tập & giải mã Bài Tập SGK bài bác 8 những Trường hòa hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông

Hướng dẫn các bạn giải bài bác tập sgk bài 8 những trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông chương 3. Bài học kinh nghiệm giúp chúng ta học sinh cụ chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, độc nhất là dấu hiệu đặc biệt. Trong khi vận dụng định lý về nhị tam giác đồng dạng để tính tỉ số những đường cao, tỷ số diện tích, tích độ dài các cạnh.

Bài Tập 46 Trang 84 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 2

Trên hình 50, hãy chỉ ra những tam giác đồng dạng. Viết những tam giác này theo sản phẩm tự đỉnh khớp ứng và phân tích và lý giải vì sao chúng đồng dạng?


*

Bài Tập 47 Trang 84 SGK Hình học tập Lớp 8 – Tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC với có diện tích là ()(54cm^2).

Tính độ dài bí quyết cạnh của tam giác A’B’C’.

Bài Tập 48 Trang 84 SGK Hình học tập Lớp 8 – Tập 2

Bóng của một cột điện cùng bề mặt đất tất cả độ lâu năm là 4,5m. Cùng thời gian đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với khía cạnh đất bao gồm bóng dài 0,6m. Tính độ cao của cột điện.

Bài Tập 49 Trang 84 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 2

Ở hình 51, tam giác ABC vuông trên A tất cả đường cao AH

a. Trong hình vẽ tất cả bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?

b. Mang lại biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, bảo hành và CH.


*

Bài Tập 50 Trang 84 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 2

Bóng của một ống khói nhà máy trên khía cạnh đất tất cả độ nhiều năm 36,9m. Cùng thời gian đó, một thanh fe cao 2,1 m gặm vuông góc với khía cạnh đất bao gồm bóng nhiều năm 1,62m. Tính chiều cao của ống khói.


*

Bài Tập 51 Trang 84 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 2

Chân mặt đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ nhiều năm 25cm với 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông kia (h.53)

Hướng dẫn: trước tiên tìm bí quyết AH từ những tam giác vuông đồng dạng, kế tiếp tính các cạnh của tam giác ABC.


*

Bài Tập 52 Trang 85 SGK Hình học tập Lớp 8 – Tập 2

Cho một tam giác vuông, trong số đó có cạnh huyền dài 20cm với một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông tê trên cạnh huyền.

Xem thêm: Power Distance Index ( Pdi Là Gì ? Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Mà Bạn Đang Tìm Kiếm?

Các bạn đang xem bài 8: các Trường phù hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông nằm trong Chương III: Tam Giác Đồng Dạng tại Hình học tập Lớp 8 Tập 2 môn Toán học Lớp 8 của welcome-petersburg.com. Hãy thừa nhận Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để cập nhật Những thông tin Về học Tập mới nhất Nhé.