Tên phòng ban nhà nước hay tổ chức cơ cấu cơ quan bên nước bằng tiếng Anh cũng thu hút nhiều biên dịch quan liêu tâm, may mắn thông qua Phụ lục thông bốn số 03/2009/TT-BNG chế độ tên tiếng Anh của những cơ quan phòng ban đoàn thể của Việt Nam, để thống nhất câu hỏi dùng tiếng Anh giữa những ban ngành sở cùng với nhau.Bạn đã xem: Trưởng công an giờ đồng hồ anh là gì

bọn họ cùng tìm hiểu.

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành nguyên tắc công chứng
Bạn đang xem: Trưởng công an tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, công tác lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tứ số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức trong hệ thống hành chủ yếu nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó quản trị nước giờ Anh là gì?

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa Việt NamPhó chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của chính phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Chính che nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc chống tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ nước ngoài giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ bốn phápBộ bốn pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài thiết yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry & TradeMOIT
Bộ Lao rượu cồn – yêu đương binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao rượu cồn – yêu đương binh cùng Xã hộiBộ Lao rượu cồn – yêu thương binh cùng Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids & Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ kiến tạo tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ tạo tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information và CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo tiếng Anh là Ministry of Education and TrainingMOET
Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông buôn bản tiếng Anh là gì?Bộ nntt và phát triển nông thônBộ nntt và phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture và Rural DevelopmentMARD
Bộ chiến lược và Đầu bốn tiếng Anh là gì?Bộ chiến lược và Đầu tưBộ kế hoạch và Đầu tứ tiếng Anh là Ministry of Planning and InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of home AffairsMOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế tiếng Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ công nghệ và Công nghệBộ công nghệ và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science & TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục và phượt tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports & TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources và EnvironmentMONRE
Thanh tra chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra bao gồm phủThanh tra chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng đơn vị nước vn tiếng Anh là gì?Ngân hàng đơn vị nước Việt NamNgân hàng nhà nước việt nam tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Văn phòng chính phủVăn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh trường đoản cú “Viet Nam” tiếng Anh đưa sang tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch sang tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu giải pháp của danh trường đoản cú “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan tiền thuộc chính phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì: Văn phòng quản trị nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòngTên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng quản trị nướcVăn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ Anh là gì?Trợ lý quản trị nướcTrợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là Assistant lớn the President

6. Tên chung của các đơn vị nằm trong Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng viên tiếng Anh là Directorate
Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục giờ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học việnHọc viện giờ đồng hồ Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện tiếng Anh là Institute
Trung trung khu tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trung khu tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng tiếng Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức triển khai Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ hòa hợp tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ đúng theo tác thế giới tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp cho Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Thứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là gì?Thứ trưởng hay trựcThứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng tiếng Anh là Deputy Minister
Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng viên trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Phó nhà nhiệm sở tại tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm thường xuyên trựcPhó chủ nhiệm sở tại tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó chủ nhiệm tiếng Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó chủ nhiệm tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó nhà nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Ủy banPhó công ty nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh công sở BộPhó Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó cục trưởngPhó viên trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học việnGiám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Học việnPhó Giám đốc học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trọng điểm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trọng tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó người có quyền lực cao Trung trung tâm tiếng Anh là gì?Phó người có quyền lực cao Trung tâmPhó người đứng đầu Trung trung ương tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên cao cấp tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan lại thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội Việt NamPhó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Social Security
Tổng chủ tịch Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Thông tấn xóm Việt NamTổng người có quyền lực cao Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là General Director of Viet phái nam News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Thông tấn làng Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam News Agency
Tổng người đứng đầu Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài giờ đồng hồ nói nước ta tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tổng giám đốc Đài giờ nói vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tgđ Đài tiếng nói nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài vô tuyến Việt NamTổng chủ tịch Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Television
Phó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Đài truyền hình Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ Anh là President of Ho chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là President of Viet phái nam Academy of Science và Technology
Phó quản trị Viện khoa học và công nghệ Việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện kỹ thuật và technology Việt NamPhó quản trị Viện công nghệ và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là Vice President of Viet nam giới Academy of Science và Technology
Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet nam giới Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện khoa học Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng và công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục giờ đồng hồ Anh là Department
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director
Phó viên trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó cục trưởngPhó viên trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Trưởng Ban giờ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ đồng hồ Anh là Head
Phó trưởng phòng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi cục trưởng giờ Anh là gì?Chi cục trưởngChi viên trưởng tiếng Anh là Manager
Chi viên phó tiếng Anh là gì?Chi viên phóChi viên phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ đồng hồ Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng và những đơn vị trực thuộc

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô hà thành tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là hà nội thủ đô Capital
Thành phố tiếng Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh giờ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha nam Province

Quận, thị xã tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận cha Đình

Quận, huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: tía Dinh District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: buôn bản Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban quần chúng (các cấp cho từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường)Ủy ban quần chúng (các cung cấp từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường) giờ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ubnd Thành phố hồ Chí Minh- ủy ban nhân dân tỉnh lạng Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì tiếng Anh là gì?UBND làng mạc Mễ Trì– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì giờ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng chi phí tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở ngoại vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng (trực ở trong UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực nằm trong UBND)Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ đồng hồ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng mạc Sầm SơnThị xã, thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương những cấp

Tên giờ ViệtTên tiếng Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh– quản trị Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho bỏ ra Minh thành phố People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà phái mạnh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam– chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà phái nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha nam giới People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân tp Huế giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng– quản trị Ủy ban dân chúng xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban quần chúng.

Xem thêm: Bài Tập Về Phương Trình Đường Tròn, Phương Trình Đường Tròn Toán 10

# phường Tràng chi phí tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban dân chúng tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó người đứng đầu Sở giờ Anh là gì?Phó người có quyền lực cao SởPhó chủ tịch Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là: Official
Như vậy, văn phiên bản này cũng đáp ứng nhu cầu phần như thế nào tên các cơ quan cơ sở sở bằng tiếng Anh, hay máy bộ nhà nước nước ta bằng giờ đồng hồ Anh đã làm được ghi rất đầy đủ trong phụ lục này, từ kia giúp thống nhất phiên bản dịch đối với tên cơ quan ban ngành đoàn sở.