Trả lời thắc mắc Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 94 Toán 6 Tập 1 . Tích một vài chẵn các thừa số nguyên âm bao gồm dấu gì ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 95 Toán 6 Tập 1 . Tính bằng hai bí quyết và so sánh kết quả:

Xem giải thuật


bài xích 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tiến hành các phép tính:

Xem lời giải


bài bác 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Vắt một thừa số bằng tổng để tính:

Xem giải mã


bài xích 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17);b) (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tính chất của phép nhân

Xem giải mã


bài bác 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 94 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem lời giải


bài xích 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Lý giải vì sao:

Xem lời giải


bài xích 96 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) 237 . (-26) + 26 . 137;b) 63 . (-25) + 25 . (-23).

Xem giải mã


bài xích 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) với 0;b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 cùng với 0.

Xem thêm: Ae Là Gì ? After Effect Là Gì

Xem giải thuật


bài 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải


bài 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 99 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng đặc thù a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

Xem giải thuật


bài 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 100 trang 96 SGK Toán 6 tập 1. Quý giá của tích

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.