Các số được nối cùng với nhau do dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân chia, nâng lên lũy thừa) làm cho thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Trong một biểu thức có thể có dấu ngoặc.

a. Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc.

+ nếu như phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta triển khai phép tính theo máy tự từ trái sang phải.

+ nếu như phép tính tất cả cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy vượt trước, rồi cho nhân chia, sau cuối đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân cùng chia ( o )  cộng cùng trừ.

b. Đối với biểu thức tất cả dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo lắp thêm tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức có phép cộng và phép nhân buộc phải ta tiến hành phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cùng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức bao gồm dấu ngoặc bắt buộc ta thực hiện phép tính vào ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc tất cả phép thổi lên lũy thừa nên ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Triển khai phép tính

Phương pháp:

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc :

+ ví như phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo lắp thêm tự từ trái sang phải.

+ nếu như phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy quá trước, rồi cho nhân chia, sau cuối đến cộng trừ.


Lũy thừa ( o ) nhân và phân tách ( o ) cùng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Xem thêm: Chelator Là Gì ? Liệu Pháp Chelation Là Gì Chelator Là Gì

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo sản phẩm tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Kiếm tìm số hạng chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để search số hạng không biết, ta cần khẳng định rõ xem số hạng đó nằm ở chỗ nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Tự đó khẳng định được cách biến hóa và tính toán.