- Chọn bài -Bài 1: làm quen cùng với số âmBài 2: Tập hợp các số nguyênBài 3: lắp thêm tự vào tập hợp các số nguyênLuyện tập trang 73Bài 4: cùng hai số nguyên cùng dấuBài 5: cùng hai số nguyên không giống dấuLuyện tập trang 77Bài 6: đặc điểm của phép cộng những số nguyênLuyện tập trang 79Bài 7: Phép trừ nhì số nguyênLuyện tập trang 82Bài 8: Quy tắc vệt ngoặcBài 9: Quy tắc gửi vếLuyện tập trang 87Bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấuBài 11: Nhân nhị số nguyên thuộc dấuLuyện tập trang 92Bài 12: đặc điểm của phép nhânLuyện tập trang 95Bài 13: Bội và cầu của một trong những nguyênÔn tập chương 2 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đâyLuyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)Luyện tập (Trang 95-96)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán 6 bài bác 12: đặc thù của phép nhân giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài 12 trang 94: Tích một số trong những chẵn những thừa số nguyên âm gồm dấu gì ?

Lời giải

Tích một vài chẵn những thừa số nguyên âm tất cả dấu “+”

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 94: Tích một số lẻ các thừa số nguyên âm bao gồm dấu gì ?

Lời giải

Tích một số lẻ những thừa số nguyên âm tất cả dấu “-“

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 12 trang 94: a . (-1) = (-1) . A = ?

Lời giải

a . (-1) = (-1) . A = -a

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 12 trang 94: Đố vui: Bình nói rằng các bạn ấy vẫn nghĩ ra được nhị số nguyên không giống nhau nhưng bình phương của bọn chúng lại bởi nhau. Chúng ta Bình nói đúng hay không ? do sao ?

Lời giải

Đúng do ta gồm bình phương là thực hiện tích của nhì số

Tích của nhị số nguyên âm là một trong những nguyên dương

Nên hai số nguyên đối nhau sẽ thỏa mãn nhu cầu đề bài

Ví dụ 2 và -2

Ta có: 22 = 4 cùng (-2)2 = 4

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài xích 12 trang 95: Tính bằng hai giải pháp và đối chiếu kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài tính chất của phép nhân

Lời giải

Ta có:

a) (-8) . ( 5 + 3 )

Cách 1: (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 8 = -64

Cách 2 : (-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 5 + (-8) + 3 = – 40 + (-24) = – 64

Kết quả của hai cách tính là như nhau


b) (-3 + 3 ) . (-5)

Cách 1: (-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0

Cách 2: (-3 + 3 ) . (-5) = (-3) . (-5) + 3 . (-5) = 15 + (-15) = 0

Kết quả của hai phương pháp tính là như nhau

Bài 90 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): triển khai các phép tính:

a) 15.(-2).(-5).(-6)

b) 4.7.(-11).(-2)

Lời giải

a) 15 . (–2) . (–5) . (–6)

= <15 . (–2)> . <(–5) . (–6)>

= <– (15.2)> . (5.6)

= (–30) . 30

= –900

b) 4 . 7 . (–11) . (–2)

= (4 . 7) . <(–11) . (–2)>

= 28 . (11.2)

= 28 . 22 = 616.

Bài 91 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): cố kỉnh một thừa số bằng tổng nhằm tính:

a) (-57).11

b) 75.(-21)

Lời giải

a) (–57) . 11

= (–57) (10 + 1) (tách 11 = 10 + 1).

= (–57 ) . 10 + (–57 ) . 1 (áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân)

= –570 + (–57 ) = –(570 + 57) = –627;

b) 75 . (–21)

= 75 . (–20 – 1) (tách –21 = –20 –1)

= 75 . (–20) – 75.1 (áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân với phép cộng)

= –1500 – 75

= –1575

Bài 92 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17)

b) (-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)

Lời giải

a) (37 – 17) . (–5) + 23 . (–13 – 17)

= trăng tròn . (–5) + 23. (–30)

= (–100) + (–690) = –790.

b) (–57) . (67 – 34) – 67 . (34 –57)

= <(–57) . 67 – (–57 ) . 34> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – (57 . 67) – <–(57 . 34)> – (67 . 34 – 67 . 57)

= – 57 . 67 + 57 . 34 – 67 . 34 + 67 . 57

= 67 . 57 – 57. 67 + 57 . 34 – 67 . 34

= 0 + 34 . (57 – 67)

= 34 . (–10) = –340

Bài 93 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8)

b) (-98).(1 – 246) – 246.98

Lời giải

a) (–4) . (+125) . (–25) . (–6) . (–8)

= <(–4) . (–25)> . <(+125) . (–8)> . (–6)

= (4 . 25) . <–(125 . 8)> . (–6)

= 100 . (–1000) . (–6)

= 100 . 1000 . 6 = 600 000

b) (–98) . (1 – 246) – 246 . 98

= (–98) . 1 – (–98) . 246 – 246 . 98

= –98 – <(–98) . 246 + 246 . 98>


= –98 – 0 = –98

Bài 94 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Viết những tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5)

b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)

Lời giải

a) (–5) . (–5) . (–5) . (–5) . (–5) = (–5)5

b) (–2) . (–2) . (–2) . (–3) . (–3) . (–3) = (–2)3 . (–3)3

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 95 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): phân tích và lý giải vì sao (-1)3 = -1. Có còn số nguyên làm sao khác nhưng mà lập phương của chính nó cũng bằng chính nó?

Lời giải

(–1)3 = –1 vì:

(–1)3 = (–1) . (–1) . (–1) = <(–1) . (–1)> . (–1) = 1 . (–1) = –1.

Ngoài ra còn có: 13 = 1; 03 = 0.

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 96 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): Tính:

a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23)

Lời giải

a) 237. (–26) + 26 .137

= – 237 . 26 + 26 . 137

= 26 . (–237 + 137)

= 26 . (–100) = –2600

b) 63 . (–25) + 25 . (–23)

= – 63 . 25 + 25 . (–23)

= 25. <–63 + (–23)>

= 25. (–86) = – (25.86) = –2150

Ngoài giải pháp trên, các chúng ta có thể sử dụng máy vi tính để giám sát từng phép tính.

Xem thêm: Định Nghĩa Net Cash Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 97 (trang 95 SGK Toán 6 Tập 1): So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0

b) 13.(-24).(-15).(-8).4 cùng với 0

Lời giải

a) Tích (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) gồm bốn thừa số nguyên âm.

Do đó tích có dấu dương.

Hay (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) > 0

b) Tích 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 có tía thừa số nguyên âm.

Do kia tích sở hữu dấu âm

Hay 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 Bài 98 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125).(-13).(-a) với a = 8

b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b với b = 20

Lời giải

a) rứa a = 8 vào tích ta được:

a) a = 8 thì ta rứa 8 vào địa chỉ của a trong biểu thức.

(–125) . (–13) . (–a)

= (–125) . (–13) . (–8)

= – (125 . 13 . 8)

= – (1000 . 13) = –13000

b) b = trăng tròn thì ta thay trăng tròn vào địa chỉ của b trong biểu thức.

(–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . B

= (–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . đôi mươi

= – (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 20)

= – 2400

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 99 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): Áp dụng đặc điểm a(b – c) = ab – ac, điền số tương thích vào ô trống:

*

Lời giải

Áp dụng đặc thù phân phối a . (b – c) = ab – ac ta có:

*

Luyện tập (Trang 95-96)

Bài 100 (trang 96 SGK Toán 6 Tập 1): giá trị của tích m.n2 với m = 2, n = -3 là số làm sao trong tư đáp số A, B, C, D bên dưới đây:

A. -18B. 18C. -36D. 36