Bài học tập này trình bày nội dung: Ước cùng bội. Dựa vào cấu tạo SGK toán lớp 6 tập 1, welcome-petersburg.com vẫn tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và gợi ý giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây đã là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tập tốt hơn


*

A. Tổng hợp kiến thức

I.Ước với bội

Nếu có số tự nhiên và thoải mái a phân chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là mong của a.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 13 ước và bội

Ví dụ:

Ta có: $18 vdots 3$

=> 18 là bội của 3.

3 là ước của 18.

II. Bí quyết tìm mong và bội

Ký hiệu: Ư(a).

B(a).

1. Cách tìm bội

Ta rất có thể tìm các bội của một số trong những khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt cùng với 0, 1, 2, 3, ...

Ví dụ: Tìm những bội của 7 và bé dại hơn 15.

Hướng dẫn giải:

Lần lượt nhân 7 với 0, 1, 2, 3, ..

Ta được các bội của 7 và nhỏ tuổi hơn 15 là: 0 , 7, 14.

=> B(7) = 0, 7, 14 .

2. Phương pháp tìm ước

Ta có thể tìm được các ước của a ( a > 1 ) bằng phương pháp lần lượt phân tách a cho những số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang đến a để xét xem a chia hết cho các số nào, khi đó những số ấy là mong của a.

Ví dụ: Tìm các ước của 21.

Hướng dẫn giải:

Lần lượt phân tách 21 với 0, 1, 2, 3, .., 21.

Ta được các ước của 21 là: 1 , 3, 7, 21.

=> Ư(21) = 1, 3, 7, 21 .


B. Bài bác tập và lý giải giải


Câu 111: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm các bội của 4 trong số số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 bé dại hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát những số là bội của 4.


=> Xem gợi ý giải

Câu 112: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 với của 1.

Xem thêm: Giải Bài Tập Số Gần Đúng Và Sai Số Lớp 10, Số Gần Đúng


=> Xem trả lời giải

Câu 113: Trang 44 - sgk toán 6 tập 1

Tìm những số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a) x ∈ B(12) và trăng tròn ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 cùng 0 8

d) 16 ⋮ x


=> Xem lí giải giải

Câu 114: Trang 45 - sgk toán 6 tập 1

Có 36 học viên vui chơi. Các bạn đó ao ước chia hồ hết 36 tín đồ vào các nhóm. Trong số cách phân chia sau, phương pháp nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp phân chia đươc.

*


=> Xem giải đáp giải
Trắc nghiệm Đại số 6 bài bác 13: Ước với bội

Bình luận


Giải bài bác tập gần như môn khác
Giải sgk 6 kết nối tri thức
Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 liên kết tri thức
Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 2 lớp 6 liên kết tri thức
Giải công dân 6 liên kết tri thức
Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải tin học 6 kết nối tri thức
Giải technology 6 kết nối tri thức
Giải vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 liên kết tri thứcGiải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 kết nối tri thứcGiải SBT tin học tập 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 kết nối tri thứcGiải SBT technology 6 kết nối tri thứcGiải SBT tiếng Anh 6 liên kết tri thứcGiải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT âm thanh 6 kết nối tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải sgk 6 chân trời sáng chế
Văn 6 tập 1 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng sủa tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Khoa học tự nhiên 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải âm nhạc 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm nhạc 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng tạo
Giải hưởng thụ hướng nghiệp 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng tạo
Giải sgk 6 cánh diều
Soạn văn 6 tập 1 cánh diều
Soạn văn 6 tập 2 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 cánh diều
Giải công nghệ 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều
*

Kết nối: