trả lời phần thắc mắc ôn tập chương 2: Hàm số số 1 trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần thắc mắc ôn tập chương 2: Hàm số hàng đầu trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0). A)Khi nào thì hàm số đồng biến?...

Bạn đang xem: Giải toán vnen 9 bài 5: ôn tập chương ii

Xem chi tiết


bài xích 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài xích 32 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. A) Với mọi giá trị như thế nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

Xem giải mã


bài xích 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 33 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Với rất nhiều giá trị làm sao của m thì đồ dùng thị những hàm số y = 2x + (3 + m) cùng y = 3x + (5 – m) giảm nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem giải mã


bài 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai tuyến đường thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) và y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) tuy nhiên song cùng với nhau.

Xem giải thuật


bài 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 35 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Khẳng định k cùng m để hai tuyến phố thẳng tiếp sau đây trùng nhau:

Xem giải thuật


bài bác 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số hàng đầu y = ( k + 1)x = 3 cùng y = (3 – 2k)x + 1.

Xem thêm: Phúc Khảo Bài Thi Là Gì ? Điều Kiện Để Phúc Khảo Bài Thi Thế Nào?

Xem giải mã


bài 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ vật dụng thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem giải thuật


bài bác 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 38 trang 62 SGK Toán 9 tập 1. A) Vẽ vật thị những hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời giải


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số chín

Giải Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.