Bài học này trình diễn nội dung: Ước chung phệ nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, welcome-petersburg.com đang tóm tắt lại hệ thống triết lý và lí giải giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hi vọng rằng, đây vẫn là tài liệu có ích giúp những em học tập tốt hơn


*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

I. Khái niệm

Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của các số đó.

Bạn đang xem: Toán 6 ước chung lớn nhất

Ví dụ:

ƯC(3,6) = 1, 3, 6

=> ƯCLN(3,6) = 6.

Chú ý:

Số 1 chỉ tất cả một ước là 1.Với hầu hết số thoải mái và tự nhiên a, b, ta gồm : ƯCLN(a,1) = 1 , ƯCLN(a,b,1) = 1.

II. Phương pháp tìm ƯCLN, ƯC

1. TìmƯCLN trải qua phân tích các số ra thừa số nguyên tố

*

Ví dụ:

Tìm ƯCLN(12,15) = ?

Hướng dẫn giải:

Ta có: $12=2.2.3=2^2.3$

$15=3.5$

Các vượt số thông thường là : 3

=> ƯCLN(12,15) = 3.

Chú ý:

Nếu các số đang cho không tồn tại thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.Hai hay các số bao gồm ƯCLN = 1 call là các số nguyên tố thuộc nhau.Trong những số vẫn cho, nếu như số nhỏ tuổi nhất là ước của những số sót lại thì ƯCLN của các số đã cho đó là số nhỏ nhất ấy.

2. Tìm kiếm ƯC trải qua tìm ƯCLN

Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

Ví dụ: Ta có: ƯCLN(12,15) = 3.

=>ƯC(12,15) = Ư(3) = 1,3 .

Vậy ƯC(12,15) = 1,3 .


B. Bài bác tập và giải đáp giải


Câu 139: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140

b) 24, 84, 180

c) 60 cùng 180

d) 15 với 19


=> Xem gợi ý giải

Câu 140: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176

b) 18, 30, 77


=> Xem gợi ý giải

Câu 141: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Có nhị số nguyên tố với mọi người trong nhà nào mà lại cả hai hầu như là thích hợp số không?


=> Xem giải đáp giải

Câu 142: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm ƯCLN rồi tìm những ước thông thường của:

a) 16 cùng 24

b) 180 cùng 234

c) 60, 90, 135


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 143: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên a béo nhất, biết rằng 420 ⋮ a với 700 ⋮ a.


=> Xem trả lời giải

Câu 144: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm những ước chung lớn hơn 20 của 144 với 192.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Sơ Suất Là Gì, Từ Nào Mới Đúng Chính Tả Tiếng Việt


=> Xem lý giải giải

Câu 145: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích cỡ 75cm cùng 105cm. Lan mong muốn cắt tấm bia thành những mảnh nhỏ dại hình vuông bởi nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không hề thừa miếng nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông bé dại là một số tự nhiên với đơn vị chức năng xentimét).


=> Xem gợi ý giải

Câu 146: Trang 56 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x với 10 => Xem gợi ý giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem giải đáp giải


Giải công dân 6 liên kết tri thức
Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 kết nối tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải âm thanh 6 kết nối tri thức
Giải tin học 6 liên kết tri thức
Giải công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm âm nhạc 6 liên kết tri thức


Văn 6 tập 2 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Giải music 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm nhạc 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Giải công dân 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công nghệ 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giải từng trải hướng nghiệp 6 " href="https://welcome-petersburg.com/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm thanh 6 chân trời sáng tạo

Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng và Địa lý 6 cánh diều
Giải công nghệ 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học tập 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm thanh 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều


*