Toán 6 bài xích 1: có tác dụng quen với số nguyên âm

Toán 6 bài bác 2: Tập hợp những số nguyên

Toán 6 bài bác 3: sản phẩm tự trong tập hợp các số nguyên

Toán 6 bài 4: cộng hai số nguyên cùng dấu

Toán 6 bài xích 5: cộng hai số nguyên không giống dấu

Toán 6 bài xích 6: tính chất của phép cộng các số nguyên

Toán 6 bài bác 7: Phép trừ nhì số nguyên

Toán 6 bài xích 8: Quy tắc dấu ngoặc

Toán 6 bài 9: Quy tắc gửi vế

Toán 6 bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấu

Toán 6 bài xích 11: Nhân nhì số nguyên thuộc dấu

Toán 6 bài bác 12: đặc điểm của phép nhân

Toán 6 bài 13: Bội và mong của một trong những nguyên
Bạn đang xem: Toán 6 bài 12 tính chất của phép nhân

Lý thuyếtBài tập
Mục lục

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. đặc điểm giao hoán

1.2. đặc điểm kết hợp

1.3. Nhân cùng với số 1

1.4. đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng

2. Bài xích tập minh họa

3. Luyện tập Bài 12 Chương 2 Số học tập 6

3.1 Trắc nghiệm về đặc thù của phép nhân

3.2 bài bác tập SGK về tính chất của phép nhân

4. Hỏi đáp về tính chất của phép nhân Số học 6


Tóm tắt bài


1.1. đặc thù giao hoán


a . B = b . A

Ví dụ 1: Tính

a. 2 . (-3) 

b. (-7) . (-4)

Giải

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28


1.2. đặc điểm kết hợp


(a . B) . C = a . (b . C)

Ví dụ 2: Tính <9 . (-5)> . 2

Giải

<9 . (-5)> . 2 = 9 . <(-5) . 2> = -90

Chú ý:

* Nhờ đặc thù kết hợp, ta có thể nói rằng đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C

* Khi thực hiện phép nhân những số nguyên, ta hoàn toàn có thể dựa vào các tính chất giao hoán và phối kết hợp để chuyển đổi vị trí những thừa số, để dấu ngoặc nhằm nhóm các thừa soos một cách tuỳ ý.

* Ta cũng điện thoại tư vấn tích của n số nguyên a là luỹ quá bậc n của số nguyên a (cách đọc cùng kí hiệu như đối với số tự nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3

Nhận xét: trong một tích những số nguyên không giống 0:

a. Ví như có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích có dấu "+"

b. Trường hợp có một số trong những lẻ vượt số nguyên âm thì tích sở hữu dấu "-"


1.3. Nhân cùng với số 1


a . 1 = 1 . A = a


1.4. đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng


a(b+c) = ab + ac

Chú ý:

Tính hóa học trên cũng đúng đối với phép trừ: a(b - c) = ab - ac

Ví dụ 3: nạm một vượt số bởi tổng nhằm tính

a. -53 . 21

b. 45 . (-12)

Giải

a. -53 . 21

= -53 . (20 + 1)

= -53 . 20 - 53 . 1

 = - 1060 - 53 = - 1113

b. 45 . (-12) 

= 45 . (-10) + 45. (-2)

= -450 - 90

= - 540

Bài 1: Tính

a. (26 - 6) . (-4) + 31 . (-7 - 13)

b. (-18) . (55 - 24) - 28 . (44 - 68)

Giải

a. (26 - 6) . (-4) + 31 . (-7 - 13)

= trăng tròn . (-4) + 31 . (-20)

= -20 .(4 + 31) 

= -20 .35 

= -700

b. (-18) . (55 - 24) - 28 . (44 - 68)

= -18 . (31) - 28 . (-24)

= -558 + 672

= 114

Bài 2: Tính nhanh

a. (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)

b. (-67) . (1 - 301) - 301 . 67

Giải

a. (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)

= <(-4) . (+25)> . <(-125) . (-8)> . (+3)

= (-100) . (+1000) . (+3)

= -300 000

b. (-67) . (1 - 301) - 301 . 67

= (-67) . 1 + 67 . 301 - 67 . 301 

=- 67

Bài 3: Viết những tích sau thành dạng luỹ thừa của một số nguyên:

a. (-8) . (-3)3 . (+125)

b. 27 . (-2)3 . (-7) . (+49)

Giải

a. (-8) . (-3)3 . (+125) 

= <(-2) . (-2) . (-2)> .<(-3) . (-3) . (-3)> . (5 . 5 . 5)

= <(-2) . (-3) . 5> . <(-2) . (-3) . 5> . <(-2) . (-3) . 5>

= 30 . 30 . 30 

= 303

b. 27 . (-2)3 . (-7) . (+49)

= <3. 3 . 3> . <(-2) . (-2) . (2)> . (-7) . <(-7) . (-7)

=<3 .(-2) . (-7)> . <3 . (-2) . (-7)> . <3. (-2) . (-7)>

= 42 . 42 . 42 

= 423


3. Rèn luyện Bài 12 Chương 2 Số học 6


Qua bài xích giảng Nhân nhì số nguyên cùng dấu này, các em cần xong xuôi 1 số phương châm mà bài bác đưa ra như : 

Nẵm vững vàng các đặc điểm của phép nhân để gia công các bài xích tập: đặc điểm giao hoán, đặc thù kết hợp, nhân với số 1, đặc điểm phân phối của phép nhân với phép cộng

3.1 Trắc nghiệm về đặc điểm của phép nhân - Số học tập 6


Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 bài 12 để soát sổ xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.


Câu 1:

Chọn phát biểu sai một trong những phát biểu sau


A.Tích một số trong những chẵn các thừa số nguyên âm tất cả dấu dươngB.Tích một số trong những lẻ các thừa số nguyên âm gồm dấu âmC.Số -1 là số nguyên duy nhất mà lập phương của nó bởi chính nóD.a.1 = 1.a =a

Câu 2:

Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-5).(-5).(-5) được viết bên dưới dạng lũy thừa:
Xem thêm: Bệnh Diarrhea Là Gì - Từ Điển Anh Việt Diarrhea

A.(-3)5.(5)3B.(3)5.(-5)3C.(-3)5.(-5)3D.(3)5.(5)3