Thế làm sao là tam thức bậc hai, ta xét vệt của tam thức bằng phương pháp nào? Để giải đáp thắc mắc này, welcome-petersburg.com xin chia sẻ với các bạn bài 5: vết của tam thức bậc hai. Với lý thuyết và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây đã là tài liệu có ích giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 10 dấu của tam thức bậc hai

*

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Bắt tắt lý thuyết

I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai

1. Tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức tất cả dạng (f(x)=ax^2+bx+c)trong đó a, b, c là phần nhiều hệ số, (a eq 0)

2. Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH LÍ

Cho (f(x)=ax^2+bx+c,(a eq 0), Delta = b^2-4ac)

Nếu (Delta ví như (Delta =0)thì (f(x))luôn cùng dấu với thông số a trừ khi (x=-frac-b2a)Nếu (Delta >0)thì (f(x))cùng vết với hệ số a khi (xx_2), trái lốt với hệ số a khi (x_1

trong đó (x_1; x_2,(x_10; ax^2+bx+c geq 0; ax^2+bx+c leq 0$

trong đó a, b, c là phần lớn số thực vẫn cho, (a eq 0)

2. Giải bất phương trình bậc hai

Giải bất phương trình bậc hai $ax^2+bx+c 0).


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: trang 105 sgk Đại số 10

Xét dấu những tam thức bậc hai

a) (x^2-3x + 1);

b) (- 2x^2 + 3x + 5);

c) (x^2 +12x+36);

d) ((2x - 3)(x + 5)).


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 2: trang 105 sgk Đại số 10

Lập bảng xét dấu các biểu thức sau

a) (f(x) =(3x^2 - 10x + 3)(4x - 5));

b) (f(x) = (3x^2 - 4x)(2x^2 - x - 1));

c) (f(x) = (4x^2 - 1)( - 8x^2 + x - 3)(2x + 9));

d) (f(x) = frac(3x^2-x)(3-x^2)4x^2+x-3.)


=> Xem trả lời giải

Câu 3: trang 105 sgk Đại số 10

Giải những bất phương trình sau

a) (4x^2 - x + 1 => Xem lý giải giải

=> Xem trả lời giải

Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Đại số lớp 10
Hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk trang bị lí 10
Giải sgk sinh học tập 10
Lịch sử 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải GDCD 10


Trắc nghiệm lớp 10


Trắc nghiệm hình học 10


Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm giờ Anh 10


Trắc nghiệm lịch sử 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 10


Văn chủng loại 10
Tập bạn dạng đồ địa lí 10
Giải bài bác 3: những phép toán tập hợp
Giải bài 4: những tập thích hợp số
Giải bài 5: Số ngay gần đúng. Sai số
Giải bài: Ôn tập chương I
Giải bài 1: Hàm số
Giải bài xích 2: Hàm số y = ax + b

Giải bài 3: Hàm số bậc hai
Giải bài: Ôn tập chương II
Giải bài xích 1: Đại cương về phương trình
Giải bài xích 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải bài xích 3: Phương trình và hệ phương trình số 1 nhiều ẩn
Giải bài: Ôn tập chương III
Giải bài bác tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1
Giải bài xích tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2
Giải bài xích tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3
Giải bài 1: Bất đẳng thức
Giải bài xích 2: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn

Giải bài xích 3: vết của nhị thức bậc nhất
Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải bài bác 5: vết của tam thức bậc hai
Giải bài bác Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình
Giải bài xích tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4
Giải bài 1: Bảng phân bổ tần số với tần suất
Giải bài 2: Biểu đồ

Giải bài bác 3: Số vừa đủ cộng, số trung vị, mốt
Giải bài 4: Phương sai cùng độ lệch chuẩn
Giải bài xích Ôn tập chương 5: Thống kê
Giải bài xích tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê
Giải bài xích 1: Cung và góc lượng giác
Giải bài xích 2: quý giá lượng giác của một cung

Giải bài xích 3: công thức lượng giác
Giải bài xích Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6
Phần thắc mắc Ôn tập cuối năm


*Liên hệ | tuyển chọn Dụng
Facebook| YoutubeXem thêm: Toán 10 Bài 2 Chương 2 : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai, Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai