welcome-petersburg.com xin gởi tới chúng ta bài học biện pháp giải bài toán dạng: minh chứng tia phân giác của góc Toán lớp 6. Bài học hỗ trợ cho chúng ta phương pháp giải toán và những bài tập vận dụng. Hi vọng nội dung bài học sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và cải thiện kiến thức để kết thúc mục tiêu của mình.


A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Chứng tỏ tia phân giác của góc

Muốn chứng minh một tia nào kia (chẳng hạn tia Oz) là tia phân giác của một góc (chẳng hạn góc xOy) ta phải chứng minh nó vừa lòng hai điều kiện:

- Tia Oz nằm trong lòng hai tia Oy và Ox

- $widehatxOz$ = $widehatzOy$ (hoặc một trong các hai góc $widehatxOz$; $widehatzOy$ =$fracwidehatxOy2$)

2. Vẽ tia phân giác của một góc mang lại trước:

- trường hợp góc đã cho thấy thêm số đo (chẳng hạn vẽ tia phân giác của góc $widehatxOy$ = a$^circ$). Hotline Oz là tia phân giác của $widehatxOy$. Ta có số đo của $widehatxOz$ = $fraca^circ2$, trong các số đó tia Ox đang biết.

Bạn đang xem: Chứng minh tia phân giác của góc toán lớp 6

- ví như góc đã cho là góc bất kì, chần chừ số đo, ta tiến hành theo hai biện pháp sau:

Cách 1: cần sử dụng thước đo góc để đo góc đó, biết số đo, ta triển khai theo vật dụng tự công việc ở trên.

Cách 2: gấp trang giấy (nếu là giấy trắng) : Cho cố định đỉnh O và gấp trang giấy sao cho tia Ox trùng với tia Oy, thì nếp gấp đó là tia phân giác của góc đó.

Ví dụ 1: đến góc $widehatxOy$ = 126$^circ$. Vẽ tia phân giác của góc đó.

Hướng dẫn:

Gọi tia phân giác của góc đó là Oz, ta có:

$widehatxOz$ = $fracwidehatxOy2$ = $frac126^circ2$ = 63$^circ$

Vẽ tia Oz hợp với tia Ox đang biết một góc $widehatxOz$ = 63$^circ$ sao cho tia Oz nằm trong lòng hai tia Ox và Oy.

*

Ví dụ 2: Trên cùng nửa khía cạnh phẳng bờ đựng tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz và Ot làm thế nào cho $widehatxOy$ = 20$^circ$; $widehatxOz$ = 40$^circ$ ; $widehatxOt$ = 80$^circ$. Hãy đã cho thấy tia Oy cùng Oz là tia phân giác của góc nào?

Hướng dẫn:

*

Ta có: $widehatxOy$ Oy nằm trong lòng hai tia Ox với Oz$widehatxOy$ = $fracwidehatxOz2$

Suy ra Oy là tia phân giác của $widehatxOz$

Oz nằm giữa hai tia Ot và Ox$widehatxOz$ = $fracwidehatxOt2$

Suy ra Oy là tia phân giác của $widehatxOz$


1. mang lại hình bên có góc AOD vuông. Biết $widehatAOB = widehatBOC=widehatCOD$, tia OE cùng OF là nhì tia phân giác của $widehatAOB$ cùng $widehatCOD$. Tính số đo của $widehatEOF$

2. hai góc $widehatxOy$ với $widehatyOz$ là nhị góc kề bù nhau. Trong những số đó $widehatyOz$ = 30$^circ$. Bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ là xz tất cả chứa tia Oy kẻ tia On. đưa sử $widehatxOn$ = a$^circ$. Tìm cực hiếm của a$^circ$ để tia Oy là tia phân giác của $widehatxOz$

3.

Xem thêm: Look Up Là Gì - Look Up To Nghĩa Là Gì

mang lại góc $widehatxOy$ cùng Oz là tia phân giác của góc $widehatxOy$, gọi Oz" là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh số đo của $widehatxOz"$ với số đo của $widehatyOz"$

4. mang lại góc $widehatAOB$ = 60$^circ$, $widehatAOC$ = 30$^circ$. Nhì góc bao gồm chung đỉnh O và tầm thường cạnh OA. Vẽ tia OF nằm trong lòng hai tia OA cùng OB làm thế nào cho $widehatBOF$ = 45$^circ$. Tia OF là tia phân giác của góc nào?