*

Giải mê thích nghĩa các từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) có nghĩa là nói ra cân nhắc của mình.

Bạn đang xem: Thinking out loud nghĩa là gì

Ví dụ:

Lời bài xích hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người các bạn là tín đồ mà tôi có thể nói rằng ra những lưu ý đến của mình với người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không có gì. Tôi chỉ nói ra những quan tâm đến của bản thân thôi.”

E.g.: Ask her to think out loud about possible reasons, & promise you will just listen & not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy thổ lộ những xem xét của bản thân về những nguyên nhân có thể, cùng hứa và bạn sẽ chỉ lắng nghe cơ mà không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy phần đông câu hát của Ed Sheeran rất có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang thổ lộ nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng bao gồm lẽ bọn họ đã tìm thấy tình cảm ngay chủ yếu nơi này… 

Cách dùng từ Think trong giờ đồng hồ Anh

1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa sâu sắc đầu tiên của động từ think, chính là nghĩa cẩn thận (consider). Ta sử dụng think khi ý muốn đưa ra sự kiểm tra về một điều gì, ý kiến gì đó. Hoặc khi giới thiệu một ý kiến reviews thấp, xem xét sự cần thiết hay nhu cầu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- do you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi ao ước lên một chiến lược cho việc gì đó, giải quyết vấn đề hoặc hiểu rõ sâu xa về triệu chứng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot lớn mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long and hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Think còn được dùng khi mong muốn đưa ra một quyết định gì đó tiếp theo so với hiện nay tại.

Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được dùng với ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think to tell me about it.

Think còn được sử dụng như một danh từ trong câu, mang chân thành và ý nghĩa là ý nghĩ, sự để ý một sự việc trong một khoảng thời hạn nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend and tell me what you"ve decided.

2. Cấu trúc và biện pháp dùng think trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta rất có thể dùng think để nói tới việc gồm một ý kiến hoặc ý tưởng nào đó. Vào trường hòa hợp này, chúng ta không hay được sử dụng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What vì you think about this frame?

B: khổng lồ be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta dùng “think of” tuyệt “think about” để nói tới việc lên một kế hoạch hay là 1 quyết định, ta hoàn toàn có thể dùng thể tiếp tục trong trường phù hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London và buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning to college?

Chúng ta dùng “Think” với “think of” với tức là nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs to lớn get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone and you can’t think of their name.

Xem thêm: Look Up Là Gì - Look Up To Nghĩa Là Gì

“Think about” được sử dụng khi muốn diễn đạt sự coi xét:

A: Are you going to lớn change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một vài trường hợp sệt biệt, ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng think hoặc don’t think để diễn tả một ý định, ý tưởng, xem xét không chắc hẳn rằng nào đó: