spur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm spur giọng bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của spur.

Bạn đang xem: Spur là gì


Từ điển Anh Việt

spur

/spə:/

* danh từ

đinh thúc ngựa

cựa (gà)

cựa fe (móc cùng cựa con kê khi chọi)

(thực thứ học) cựa (ở cánh hoa...)

mũi núi

tường cựa con kê (chạy ngang bức thành)

sự kích thích, sự khuyến khích, sự khích lệ

on the spur of the moment: vày sự khuyến khích của tình thế

to need the spur

uể oải, rất cần được lên dây cót

to win one"s spurs

(sử học) được khuyến mãi ngay danh hiệu hiệp sĩ

(từ lóng) nổi tiếng

* ngoại hễ từ

thúc (ngựa)

lắp đinh (vào giày)

lắp cựa fe (vào cựa gà)

khích lệ, khuyến khích

to spur someone to bởi vì something: khuyến khích ai làm việc gì

* nội rượu cồn từ

thúc ngựa

((thường) + on, forward) phi nhanh, chạy nhanh; vội vàng vã

to spur a willing horse

làm phiền một biện pháp không nên thiết

spur

vết

s. Of a matrix vết của một ma trận


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Xác Định Chỉ Số Cbr Là Gì ? Tiêu Chuẩn Ngành 22Tcn332:2006 Xác Định Chỉ Số Cbr Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*