Viết các phân số dương nhỏ hơn hoặc bởi 1 mà bao gồm mẫu là 7. Chuẩn bị xếp các phân số đó

theo vật dụng tự tăng dần.

Bạn đang xem: So sánh phân số lớp 6

Bài 6.8

Viết những phân số dương bao gồm mẫu là 7 sao cho các phân số này lớn hơn 1 và nhỏ dại hơn 2. Sắp

xếp bọn chúng theo thứ tự bớt dần.

Bài 6.9

a) Phần sơn màu trong những hình vẽ sau đây chiếm mấy phần của diện tích s hình vuông?

*

b) bố trí các hình vuông theo vật dụng tự tăng nhiều của diện tích phần đánh màu ở mỗi hình.

Bài 6.10

Tìm số nguyên dương x sao cho:

Bài 6.11

Tìm số nguyên dương y sao cho:

Bài 6.12

Tìm phân số mập nhất vừa lòng điều kiện bé dại hơn 1 và gồm tử và mẫu mã là các số tất cả một chữ

số.

Bài 6.13

Viết tất cả các phân số dương nhỏ tuổi hơn 1 mà tổng của tử và mẫu mã của mỗi phân số bằng 11.

Sắp xếp các phân số này theo lắp thêm tự tăng dần.

Bài 6.14

Viết toàn bộ các phân số bằng -35/28 mà mẫu của chúng lớn hơn 1 và nhỏ hơn 19.

Bài 6.15

a) sắp tới xếp những phân số 1/2 , 1/3 , 13/30 theo đồ vật tự tăng dần.

b) sắp tới xếp những phân số 1/-2 , -1/3 , -13/30 theo thiết bị tự tăng dần.

c) Biết 2/3 d/c.

Bài 6.26

Cho a, b, c , d là các số nguyên (b> 0, d>0 ) .

Chứng minh giả dụ a/bĐÁP SỐ:

Bài 6. 1

Bài 6. 2

Bài 6. 3

HD: Quy đồng mẫu những phân số rồi sắp tới xếp.

Đs:

Bài 6. 4

Bài 6. 5

Bài 6. 6

*

Bài 6. 7

Các phân số này phải bao gồm tử là các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng 7. Đó là:

*

Bài 6. 8

Các phân số nên tìm tất cả dạng x/7 ( x ∈ Z , x > 0) sao cho:

7/7 21  $latex y^2 $ -3/4.

d) 3 phần tư 39/-37 c) -3/4 > -3/7 d) -2/-3 > -2/-5

Nhận xét :

– Trong nhị phân số tất cả cùng tử dương, phân số nào gồm mẫu lớn hơn nữa thì phân số đó bé dại hơn.

Xem thêm: Số Nguyên Dương Là Gì - Số Nguyên, Số Thực Là Gì

– Trong hai phân số có cùng tử âm, phân số nào gồm mẫu lớn hơn vậy thì phân số đó mập hơn.

Bài 6. 17

a) 4/5 > 3/7 b) 11/15 21/23 b) 311/256 > 199/203 c) -15/-17 > 16/-19 d) 19/26 10/76 . Suy ra : 47 39/47 211/211 > 21/31 > 2/3