Xem giải thuật sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập hợp - Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Bộ phận của tập phù hợp
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập vừa lòng
kim chỉ nan số thành phần của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có 1 phần tử,có nhiều phần tử, bao gồm vô số

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập vừa lòng sau có bao nhiêu thành phần ?D = 0, E = bút, thước,

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x cơ mà x + 5 = 2.

Bạn đang xem: Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con, một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho tía tập hợp:

Xem giải thuật


bài xích 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Từng tập hợp sau bao gồm bao nhiêu bộ phận ? a) Tập hợp A các số thoải mái và tự nhiên x mà

Xem giải thuật


bài bác 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tập thích hợp sau và cho thấy thêm mỗi tập hợp có bao nhiêu bộ phận ? a) Tập vừa lòng A các số tự nhiên không vượt quá 20.

Xem giải thuật


bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. đến A = 0. Có thể nói rằng rằng A là tập đúng theo rỗng hay không ?

Xem giải thuật


bài xích 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập thích hợp A các số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 10, tập hòa hợp B những số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 5, rồi sử dụng kí hiệu ⊂ để diễn đạt quan hệ thân hai tập vừa lòng trên.

Xem thêm: Cross-Sectional Là Gì ? Dữ Liệu Chéo Là Gì? Economic Terminology

Xem lời giải


Bài đôi mươi trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài trăng tròn trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến tập hòa hợp A = 15; 24. Điền kí hiệu

Xem lời giải


bài xích 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập đúng theo A = 8; 9; 10;...; 20 có đôi mươi - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem lời giải


bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên và thoải mái có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập vừa lòng C = 8; 10; 12;...;30 có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem giải mã


bài xích 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho A là tập hợp những số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 10,

Xem lời giải


bài 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.