Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Resolved là gì

*
*
*

resolve
*

resolve /ri"zɔlv/ danh từ quyết tâm, ý kiên quyếtto take a great resolve to shrink from no difficulty: nhất quyết không lùi cách trước một khó khăn nào rượu cồn từ nhất quyết (làm gì)to be resolved: kiên quyết quyết định xử lý (khó khăn, vấn đề, côn trùng nghi ngờ...) (hoá học) phân giải, phân tích, đưa (sang một tinh thần khác)water may be resolved into oxygen và hydrogen: nước rất có thể phân tích thành ôxy và hyđro tiêu độc, tiêu tan (âm nhạc) đưa sang thuận tai (toán học) giải (bài toán...)
giảigiải quyếthòa tannghị quyếtphân giảitách raLĩnh vực: toán và tingiải, phân giảihòa rã o hòa tan, phân giải, giải
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

resolve

Từ điển Collocation

resolve verb

ADV. completely, fully The matter is not yet fully resolved. | successfully | adequately, satisfactorily | amicably, peacefully We hope that the dispute can be resolved peacefully. | easily, readily | quickly, rapidly, speedily | immediately | eventually, finally, ultimately

VERB + RESOLVE attempt to, take steps to, try to lớn | be unable to, fail to The two countries have failed to lớn resolve their differences on this. | help (to) | be difficult to

PREP. by/through The crisis was finally resolved through high-level negotiations.

PHRASES an attempt/effort to lớn resolve sth They met in a last-ditch attempt to lớn resolve their differences. | a means/method/way of resolving sth

Từ điển WordNet


n.

v.

make clearly visible

can this image be resolved?
Xem thêm: Otc Là Gì? Sàn Otc Là Gì ? Tìm Hiểu Về Thị Trường Otc Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. Lớn match one piece of information khổng lồ another in a database or lookup table. 2. To find a setting in which no hardware conflicts occur. 3. Khổng lồ convert a logical address lớn a physical address or vice versa. 4. Khổng lồ convert an Internet domain name name lớn its corresponding IP address. See also DNS, IP address.

English Synonym & Antonym Dictionary

resolves|resolved|resolvingsyn.: decide determine settleant.: blend

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu