Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Receivables là gì

*
*
*

receivable
*

receivable /ri"si:vəbl/ tính từ có thể nhận được; xứng đáng nhận báo thubills receivable: đều giấy báo thu


Xem thêm: Cách Sử Dụng Caper Là Gì, Nghĩa Của Từ Caper, Hạt Caper, Từ Điển Nấu Ăn Cho Người Nội Trợ

báo thuother internal receivable: báo thu nội cỗ khácother receivable: báo thu khácchưa nhậnkế hoạch lâu năm hạnkế hoạch ngôi trường kỳphải dìm đượcphải thuacceptance receivable: ân hận phiếu dấn trả đề xuất thuaccount receivable: khoản bắt buộc thuaccount receivable: nợ nên thuaccount receivable assigned: khoản tiền đề nghị thu được đưa nhượngaccount receivable discounted: khoản tiền cần thu được phân tách khấuaccount receivable financing: sự bao thanh toán nợ đề nghị thuaccount receivable register: sổ ghi nợ đề xuất thuaccount receivable turnover: nấc chu đưa nợ đề nghị thuaccount receivable turnover: luân chuyển các khoản phải thuaccount receivable turnover: vận chuyển (vòng quay) các khoản đề nghị thuaccounts receivable: khoản bắt buộc thuaccounts receivable ledger: sổ cái các khoản nên thuaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ những khoản yêu cầu thuaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản phải thuaccrued interest receivable: lãi thông tin tài khoản (chưa thu) yêu cầu thuaging account receivable: thời đoạn của các khoản cần thuaging accounts receivable: các khoản nợ cần thu theo ngày đáo hạnbill & account receivable: khoản cần thu khi đáo hạnbill receivable account: bản kê ân hận phiếu cần thubill receivable account: thông tin tài khoản hối phiếu đề nghị thubill receivable book: sổ ghi hối hận phiếu yêu cầu thubills receivable: những hóa đối chọi phải thubills receivable: những khoản buộc phải thucapital stock subscriptions receivable: tiền cp nhận góp đề nghị thudelinquent tài khoản receivable: khoản phải thu bị quịtdiscount on notes receivable: khuyến mãi phiếu nợ đề xuất thudiscounted trương mục receivable: khoản tiền phải thu được chiết khấudividend receivable: cổ tức yêu cầu thuexport bill receivable: hối hận phiếu xuất khẩu buộc phải thufees receivable: lệch giá phải thuinstallment accounts receivable: nợ đề nghị thu các kỳinterest receivable: lãi nên thumortgage receivable: tiền thế chấp ngân hàng phải thunet account receivable: nợ tịnh nên thunote receivable: phiếu nợ đề xuất thunote receivable: chứng thư phải thunotes receivable: yêu quý phiếu nên thunotes receivable as collateral: thế chấp vay vốn bằng phiếu khoán cần thunotes receivable as collateral: phiếu khoán thế chấp phải thunotes receivable discounted: phiếu khoán yêu cầu thu được chiết khấunotes receivable past-due: phiếu khoán cần thu sẽ quá hạnreceivable accounts: những khoản nên thureceivable from customers: cần thu của khách hàngreceivable revenue: khoản thu đề nghị thusales receivable turnover: mức quay vòng tiền đề xuất thuschedule of accounts receivable: bảng kê kế toán bắt buộc thuschedule of accounts receivable: bảng liệt kê nợ đề nghị thu. Subscription receivable: tiền dấn mua cổ phiếu phải thutax receivable: tiền thuế nên thutrade acceptance receivable: ăn năn phiếu dìm trả dịch vụ thương mại phải thutrade receivable: các khoản yêu cầu thu yêu thương mạitrade receivable: tiền hàng buộc phải thuturnover of trương mục receivable: mức chu đưa nợ cần thuphải thu đượcaccount receivable assigned: khoản tiền buộc phải thu được gửi nhượngaccount receivable discounted: khoản tiền cần thu được phân tách khấudiscounted tài khoản receivable: khoản tiền buộc phải thu được tách khấunotes receivable discounted: phiếu khoán phải thu được tách khấuaccount receivablenợ tích sảnaccounts receivablesố tiền vẫn thu đượcaccounts receivabletài khoản thuaccounts receivable financingtài trợ ngay số tiền sẽ thu đượcaccounts receivable turnovervòng tảo số tiền sẽ thu đượcaccrued receivablekhoản mục chưa thu phải tínhbill receivablehối phiếu có