welcome-petersburg.com share mọi máy về game / phần mềm / Thủ Thuật giành cho máy tính với đầy đủ tin hay độc nhất vô nhị và số đông thông tin kỹ năng và kiến thức hỏi đáp.

Đang xem: Podium là gì

podium /”poudiəm/* danh từ, số nhiều podia /”poudiə/- bậc đài vòng (quanh một ngôi trường đấu)- các ghế vòng (quanh một phòng)

das Podium- dais bệ, đài, bục- platform nền, sân ga, chỗ đứng ở nhì đầu toa, địa điểm đứng, bục giảng, bục diễn thuyết, diễn đàn, thuật nói, thuật diễn thuyết, cương cứng lĩnh chính trị= vom Podium aus sprechen to platform+

podium* danh từ giống đực- bục danh dự=Le champion monte sur le podium+ nhà quán quân bước lên bục danh dự

podium trên Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/Inter: -noun » –podium Inter: plu » r podia /”poudiə/ Inter: IPA » /ˈpoʊ.di.əm/ Bậc đài vòng (quanh một trường đấu). Các ghế vòng (quanh một phòng).Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -fra » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /pɔ.djɔm/Inter: -noun » -Inter: fra-noun » s=podium|p=podiums|sp=/pɔ.djɔm/|pp=/pɔ.djɔm/podium m Inter: IPA » /pɔ.djɔm/ Bục danh dự.: Le champion monte sur le podium — nhà cửa hàng quân bước đi bục danh dự sân khấu (thời trang)Inter: -ref » -Inter: R:FVD » PInter: -dut » -Inter: nl-biến danh 2 » podia, podiums|podiumpje|podiummetjeInter: -noun » -:podium n – sảnh khấu: nơi ở trong nhà hát ni mà những người nghe xem vở kịchCategory: Thể loại:Danh từ giờ Anh – Category: Thể loại:Danh từ giờ Pháp – Translation: ca » podiumTranslation: el » podiumTranslation: en » podiumTranslation: et » podiumTranslation: fa » podiumTranslation: fi » podiumTranslation: fr » podiumTranslation: id » podiumTranslation: io » podiumTranslation: it » podiumTranslation: kn » podiumTranslation: ko » podiumTranslation: mg » podiumTranslation: my » podiumTranslation: nl » podiumTranslation: no » podiumTranslation: pl » podiumTranslation: ru » podiumTranslation: sv » podiumTranslation: tl » podiumTranslation: zh » podium