Hướng dẫn giải Ôn tập cuối năm Đại số 10. Nội dung bài trả lời câu hỏi ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm đại số 10

Lý thuyết

1. Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

2. Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

3. Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

4. Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

5. Chương V. Thống kê

6. Chương VI. Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác

Dưới đó là phần trả lời trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi

welcome-petersburg.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 10 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 của bài Ôn tập cuối năm đại số 10 cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem bên dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 159 sgk Đại số 10

Hãy vạc biểu những khẳng định dưới đây dưới dạng đk cần và đủ.

Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2= AB^2+AC^2)

Tam giác (ABC) có những cách cạnh thỏa mãn nhu cầu hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2) thì vuông trên (A.)

Trả lời:

Điều kiện đề nghị và đủ của tam giác (ABC) vuông trên (A) là những cạnh của nó thỏa mãn hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2)

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 159 sgk Đại số 10

Lập bảng đổi mới thiên và vẽ thiết bị thị các hàm số.

a) (y = -3x+2)

b) (y = 2x^2)

c) (y = 2x^2– 3x +1)

Bài giải:

a) (y = -3x+2)

Tập xác định: $D = R.$

Với $a = -3

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó nhằm giải bất phương trình:

(f(x) = (3x – 2)(5 – x) over (2 – 7x) ge 0.)

Trả lời:

Quy tắc xét lốt của nhị thức bậc nhất:

Nhị thức $f(x)=ax+b$ có mức giá trị thuộc dấu với thông số a lúc x lấy các giá trị trong tầm $left ( -fracba;+infty ight )$, trái lốt với hệ số a lúc x lấy những giá trị trong vòng $left ( -infty ;-fracba ight ).$

Áp dụng nguyên tắc xét dấu của nhị thức hàng đầu ta có:

(eginarrayl+ );3x – 2 = 0 Leftrightarrow x = frac23.\+ );5 – x = 0 Leftrightarrow x = 5.\+ );2 – 7x = 0 Leftrightarrow x = frac27.endarray)

Ta lập bảng xét lốt của vế trái (f(x)) của bất phương trình:

*

Tập nghiệm của bất phương trình: (S = (2 over 7,2 over 3 m> cup m <5, + infty ))

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về dấu của một tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c).

Áp dụng luật lệ đó, hãy xác định giá trị của (m) nhằm tam thức sau luôn luôn âm: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m.)

Trả lời:

♦ Định lí: Tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c (a ≠0)) có biệt thức (Δ = b^2– 4ac)

– ví như (Δ 0) thì (f(x)) gồm hai nghiệm (x_1;x_2) ((x_1x_2)

(f(x)) trái vết với thông số (a) khi (x_1& Delta và Leftrightarrow m > 17 over 8. cr} )

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các đặc thù của bất đẳng thức. Áp dụng một trong số tính hóa học đó, hãy so sánh các số (2^3000) cùng (3^2000).

Trả lời:

♦ Các đặc thù của bất đẳng thức:

– TC1. ( đặc thù bắc cầu): (left{ matrixA 0 hfill cr ight. Leftrightarrow AC BC)

– TC5. (Quy tắc nhân nhì bất đẳng thức): (left{ matrix0 0, n ∈mathbb N^*) ta có:

( A & 2^3000 = left( 2^3 ight)^1000 = 8^1000 cr& 3^2000 = left( 3^2 ight)^1000 = 9^1000 cr )

(8

6. Trả lời thắc mắc 6 trang 159 sgk Đại số 10

a) Em hãy thu thập điểm trung bình học tập kì I về môn Toán của từng học viên lớp mình.

b) Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp để trình bày các số liệu thống kê tích lũy được theo các lớp $<0; 2), <2; 4),$ $<4; 6), <6; 8), <8; 10)$.

Trả lời:

a) đưa sử ta có điểm trung bình học tập kì $1$ của lớp $10A1$ bao gồm $30$ học sinh như sau:

*

b) Bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp:

*

7. Trả lời thắc mắc 7 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu những công thức đổi khác lượng giác đã học.

Trả lời:

– bí quyết cộng:

(cos,(a-b)=cos,a,cos,b+sin,a,sin,b)

(cos,(a+b)=cos,a,cos,b-sin,a,sin,b)

(sin,(a-b)=sin,a,cos,b-cos,a,sin,b)

(sin,(a+b)=sin,a,cos,b+cos,a,sin,b)

(tan,(a+b)=fractan,a-tan,b1+tan,a,tan,b)

(tan,(a-b)=fractan,a+tan,b1-tan,a,tan,b)

– công thức nhân đôi:

(sin,2a=2,sin,a,cos,a)

(cos,2a=cos^2,a-sin^2,a=2cos^2,a-1=1-2sin^2,a)

(tan,2a=frac2tan,a1-tan^2,a)

– phương pháp hạ bậc:

(cos^2,a = frac1+cos,2a2)

(sin^2,a = frac1-cos,2a2)

(tan^2,a=frac1-cos,2a1+cos,2a)

– Công thức biến hóa tích thành tổng:

(cos,a,cos,b=frac12)

(sin,a,sin,b=frac12)

(sin,a,cos,b=frac12)

– Công thức biến đổi tổng thành tích:

(cos,u+cos,v=2cos,fracu+v2cos,fracu-v2)

(cos,u-cos,v=-2sin,fracu+v2sin,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2sin,fracu+v2cos,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2cos,fracu+v2sin,fracu-v2)

8. Trả lời thắc mắc 8 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu cách giải hệ hai phương trình số 1 hai ẩn với giải hệ:

(left{ matrix2x + y ge 1 hfill cr x – 3y le 1 hfill cr ight.)

Trả lời:

Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn gồm một trong những bất phương trình số 1 hai ẩn x, y mà lại ta phải tìm các nghiệm chung của chúng. Từng nghiệm chung đó được gọi là 1 trong những nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Cũng như bất phương trình hàng đầu hai ẩn, ta gồm thể biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3 Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất, Toán 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

Áp dụng:

+ Để xác định miền nghiệm của bất phương trình (2x + y ≥ 1) ta dựng con đường thẳng ((d): 2x + y = 1) (tức là vẽ đồ dùng thị hàm số (y = -2x + 1)).

Điểm ((0; 0) ∉ (d)) ta có: (2(0) + 0

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10!