Bạn đang xem tài liệu "Đề cưng cửng ôn tập chương I – Đại số 9", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán 9


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn các biểu thức sau bằng cách đưa về các căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài xích 2: chuyển đổi biểu thức trong lốt căn thành bình phương một tổng hay là một hiệu rồi áp dụng hằng đẳng thức để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài 3: Nhân biểu thức đã cho với và áp dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài bác 4: Tính cùng rút gọn những biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 5: Áp dụng hằng đẳng thức để tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài bác 6: Rút gọn (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài 7: Rút gọn những biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 8: Tính giá chỉ trị của những biểu thức: 1) tại 2) trên 3) tại 4) tại 5) trên 6) tại 7) tại 8) tại II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức ở mẫu của những phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài 2: Trục căn thức sinh sống mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài 3: trả sử các biểu thức sau đều sở hữu nghĩa, hãy trục căn thức làm việc mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài xích 4: Trục các căn thức ở chủng loại (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 5: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài xích 6: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài bác 7: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài bác 8: Rút gọn biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài 9: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn những biểu thức sau:1) với cùng 2) với với 3) cùng với 4) với cùng 5) 6) 7) 8) bài 2: Rút gọn những biểu thức sau:1) với cùng 2) cùng với 3) cùng với 4) cùng với 5) với cùng 6) cùng với 7) 8) 9) 10) bài xích 3: Rút gọn các biểu thức sau: (chú ý đặt ĐKX Đ trước khi triển khai phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x nhằm . 3) Tìm thế nào cho .Bài 2: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) tìm x nhằm . 3) Tìm để .Bài 3: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa và rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x để p ≥ 2.3) Tìm nhằm .Bài 4: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tìm x nhằm .3) Tìm nhằm .Bài 5: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x nhằm .3) Tìm nhằm .Bài 6: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tra cứu x làm sao để cho .3) Tìm để .Bài 7: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa với rút gọn P.2) tìm kiếm x làm thế nào cho .3) Tìm để .Bài 8: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa với rút gọn gàng P.2) tra cứu x thế nào cho .3) Tìm để .Bài 9: cho biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa và rút gọn P.2) tra cứu x làm sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 10: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa với rút gọn P.2) search x sao cho .3) Tìm nhằm .Bài 11: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn A.2) tìm kiếm a làm thế nào để cho .Bài 12: đến biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a để A gồm nghĩa.2) Rút gọn gàng A.3) với giá trị làm sao của a thì biểu thức A nhận quý giá nguyên.Bài 13: mang lại biểu thức sau: 1) tra cứu x sao để cho P = 0.2) tra cứu số nguyên x nhỏ dại nhất thế nào cho P nhận quý giá nguyên.Bài 14: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn phường (với ).2) tìm x làm sao cho P = 1.Bài 15: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) Tính quý giá của p khi .3) kiếm tìm x để phường 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 7 Hình Học, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Minh chứng rằng . 4) Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của P.Bài 24: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) Tìm giá trị bé dại nhất của P.3) Tìm làm sao cho .Bài 25: đến biểu thức: 1) tìm x để phường có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) Tìm giá bán trị bé dại nhất của P.