Chỉ số Odds ratio OR với Confidence Interval CI: định nghĩa, ý nghĩa và cách tính toán

Nhóm MBA hotrospss
gmail.com ĐH Bách Khoa giới thiệu cụ thể về các khái niệm và giải pháp tính những chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio viết tắt là OR, 95% CI Confidence Interval.Kèm theo ví dụ như minh họa gắng thể.

Bạn đang xem: Odds ratio là gì


Mục đích:

Ví dụ minh họa: ta bao gồm 100 học sinh, trong số đó có học tập thêm 56 em, không học tập thêm 44 em. Đồng thời ta cũng những thống kê được hiệu quả thi đậu hoặc thi rớt đại học của 100 em này, có 49 em thi rớt cùng 51 em thi đậu, như vào bảng sau:

*

Bài này đang làm những việc sau:-Định nghĩa Odd, Odds Ratio,95% CI Confidence Interval. Và tính toán bằng tay để ra được các chỉ số:-Tính chỉ số Odd thi rớt của group có học tập thêm-Tính chỉ số Odd thi rớt của nhóm không học tập thêm-Tính Odds Ratio, và so với tiên phong hàng đầu để biết được tất cả cần đến lớp thêm nhằm không thi rớt tuyệt không? Thi rớt đại học có tương quan đến vấn đề học thêm hay là không học thêm giỏi không?-Tính 95% CI, gồm: khoảng dưới L95 và khoảng trên H95 để biết được khi lặp lại các lần đo lường và thống kê thì 95% các trường đúng theo OR vẫn nằm trong số lượng giới hạn nào.-Và ở đầu cuối là dùng ứng dụng SPSS để đo lường các quý hiếm vừa tính thủ công bằng tay ở trên nhằm kiểm ra lại cho vững chắc nhé.

Vậy Odd là gì?

Odd của một phát triển thành cố là tỉ số giữa số lần vươn lên là cố đó xẩy ra và số lần đổi mới cố kia không xảy ra.Gọi:O1: là Odd thi rớt của group có học thêmO2: là Odd thi rớt của group không học tập thêm

*

Ta gồm O1=a/b=4/40=0.1 O2=c/d=45/11=4.09


Odds Ratio là gì?

Chỉ số Odds Ratio OR, đó là tỉ số nhị Odd, được biểu diễn là OR =O1/O2 =0.1/4.09=0.024Ý nghĩa của chỉ số OR:OR=1: đến lớp thêm và không tới trường thêm có chức năng đậu như nhauOR>1: nghĩa là Odd thi rớt của group có học tập thêm CAO HƠN Odd thi rớt của group không học tập thêm. Có nghĩa là học thêm bao gồm hạiORCông thức: 95% CI =KHOẢNG TIN CẬY 95% OR= TRUNGBÌNH +- 1.96* ĐỘ LỆCH CHUẨN

Với ĐỘ LỆCH CHUẨN= CĂN BẬC 2 CỦA PHƯƠNG SAIVẤN ĐỀ: rất cực nhọc ước lượng Phương không nên của OR vì đấy là 1 tỉ số.Giải pháp, sẽ ước lượng gián tiếp qua 4 cách như sau:1.Tính Ln(OR)2.Tính phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh của ln(OR)3.Tính khoảng tin tưởng 95% của ln(OR)4.Hoán gửi khoảng tin tưởng 95% của ln(OR) thành khoảng tin cẩn 95% của OR bằng phương pháp sửa dụng hàm exp()Cụ thể lấy ví dụ này:1. Tính Ln(OR) = ln(0.024)=-3.7112. Tính phương sai với độ lệch chuẩn chỉnh của ln(OR) bởi vì OR=O1/O2 , cần đặt: L=ln(OR)=ln(O1/O2)=ln(O1)-ln(O2)=ln(a/b)-ln(c/d) phương pháp toán học tập về phương sai của L đó là = 1/a+1/b+1/c+1/d = 1/4+1/40+1/45+1/11=0.388 Độ lệch chuẩn của L = căn bậc 2 của(0.388)=0.623

3.Tính khoảng tin cậy 95% của ln(OR)Khoảng dưới:L-1.96*ĐỘ LỆCH CHUẨN=-3.711 -1.96*0.623=-4.932Khoảng bên trên :L+1.96*ĐỘ LỆCH CHUẨN=-3.711 +1.96*0.623=-2.4904.Hoán đưa khoảng tin cậy 95% của ln(OR) thành khoảng tin yêu 95% của OR bằng phương pháp sửa dụng hàm exp()Khoảng bên dưới L95:=exp(-4.932)=0.007Khoảng trên H95 :=exp(-2.490)=0.083


Ý nghĩa của OR và khoảng tin tưởng 95% CI Confidence Interval:

Ví dụ chỉ số OR = 0.0244: tức là Odd thi rớt của group có học thêm bởi 2.44% Odd thi rớt của group không học thêmVà ví như lặp lại phân tích này 100 lần thì 95% những số OR sẽ giao động từ L95 mang lại H95, nghĩa là dao động từ 0.007 mang lại 0.083

File tài liệu thực hành để tính OR

Ngoài OR Odds Ratio và khoảng tin yêu 95% CI cũng có thể được tính bằng ứng dụng SPSS, file dữ liệu của bài bác này các bạn tải tại chỗ này https://phantichspss.com/filefordownload/Odds-Ratio-95-CI.sav

Cách tính chỉ số OR Odds Ratio bằng ứng dụng SPSS

Khi chạy ra hiệu quả y hệt phần tính thủ công như hình sau: các bạn vào menu Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.

Sau đó đưa thay đổi vào ô Row(s) cùng Column(2) như hình. Kế tiếp nhấn vào Statistics, lựa chọn ô Risk như trong hình. Sau đó nhấn ok.

Xem thêm: Bài 3 Trang 132 Sgk Toán 11 : Bài 2, Tính Các Giới Hạn Sau Lim (X^2

*

Kết quả hiển thị như sau:


*

Phần blue color là chỉ số OR Odds Ratio, còn 2 giá trị red color là nút dưới với trên của 95% Confidence IntervalNhư vậy team MBA Bách Khoa vẫn hướng dẫn cụ thể về những khái niệm và cách tính những chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio , 95% CI Confidence Interval. Chúng ta khi tiến hành có thắc mắc, phải giải giúp bài tập hoặc cần hỗ trợ xử lý số liệu mang đến ổn rộng cứ tương tác nhóm nhé.