Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nut là gì

*
*
*

nut
*

nut /nʌt/ danh từ (thực trang bị học) trái hạch (từ lóng) đầu (số nhiều) cục than nhỏ (kỹ thuật) đai ốc (từ lóng) bạn khó chơi; câu hỏi hắc búa, việc khó giải quyếta hard nut khổng lồ crack: một thằng thân phụ khó chơi; một công việc hắc búa cạnh tranh nhai (từ lóng) công tử bột (từ lóng) tín đồ ham ưng ý (cái gì) (từ lóng) tín đồ điên rồ, fan gàn dởto be off one"s nut ngớ ngẩn dở, mất trí, hoá điênto be nuts on; yo be dend nuts on (từ lóng) mê, say mê, say mê ham cừ, giỏi nội cồn từ to go nutting đi mang quả hạch
hạtkhớp nốilõinhânnut coal: than hạnh nhânadjusting nutđai ốc điều chỉnhadjusting nutđai ốc hãmadjusting nutđai ốc hiệu chỉnhadjusting nutêcu điều chỉnhan adjusting nutđai ốc điều chỉnhan adjusting nutđai ốc trònanchor nutêcu neoaxle nutđai ốc trụcback nutđai ốc chặnback nutđai ốc tựaball & nut steeringhệ thống lái dạng hình bi tuần hoànball bearing lock nutđai ốc chận bội bạc đạnball nutđai ốc cầuball-bearing lock nutđai ốc hãm bạc tình đạnbayonet nut connectorbộ nối chốt ngạnhbayonet nut connectorđầu cắm BNCbent shank nut taptarô đuôi congbind nutđai ốc che đầubind nutốc bít đầubinding nutđai ốc xiếtblack nutđai ốc thôblocking nutđai ốc hãmbolt và nutbulông và đai ốcbolt nutcon tánbolt nutêcubolt with nutbulông với chốt ốcbolter washer nutvòng đệm đai ốcbox nutđai ốc chính xác thấpbox nutđai ốc nòi o van đóng bình an o đai ốc, êcu § adjusting nut : êcu điều chỉnh § cap nut : êcu mũ § check nut : êcu hãm § counter nut : êcu hãm § fast-on nut : êcu dỡ không được § fly nut : đai ốc tai hồng § hexagonal nut : êcu sáu cạnh § hold-down nut : đai ốc chân cố định § jam nut : đai ốc hãm § jock nut : đai ốc hãm § securing nut : đai ốc an toàn § stop nut : ốc hãm
*

*

*

nut

Từ điển Collocation

nut noun

1 food

ADJ. cashew, pistachio, etc. | chopped, salted

VERB + NUT crack, shell

NUT + NOUN oil

2 for screwing onto a bolt

VERB + NUT put on, screw on, tighten | loosen, remove, unscrew

Từ điển WordNet


n.

usually large hard-shelled seeda small (usually square or hexagonal) metal block with internal screw thread to be fitted onto a bolt

v.

gather nuts


Xem thêm: Dao Động Điều Hòa Là Gì? Viết Phương Trình Dao Động Điều Hòa Và Bài Tập Vận Dụng

English Slang Dictionary

see be on the nut , bust a nut , vì chưng your nut

English Idioms Dictionary

a person who acts crazy or foolish You nut! Wearing that wig makes you look like a British judge.

File Extension Dictionary

Star Fox: Assault Texture file (Namco Bandai Holdings, Incorporated).nugthat Player (Nuggets Unlimited, Inc.)NUT open Container

English Synonym & Antonym Dictionary

nuts|nutted|nuttingsyn.: Nut addict ball ballock bollock crackpot crank egg en freak fruitcake junkie junky nut case nutcase orchis screwball testicle testis