Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Normal là gì

*
*
*

normal
*

normal /"nɔ:məl/ tính từ thường, thông thường, bình thườngnormal temperature: độ nhiệt bình thường tiêu chuẩn; ((toán học)) chuẩn chỉnh tácnormal function: hàm chuẩn tắc (toán học) trực giao danh từ triệu chứng bình thường, nút bình thườngsituation returns to lớn normal: thực trạng trở lại bình thường (toán học) pháp tuyến (vật lý) lượng trung bình (y học) thân nhiệt độ bình thường (hoá học) dung dịch đương lượng
<"nɔ:məl> danh từ o chuẩn o bình thường o pháp tuyến Pháp tuyến là đường thẳng góc với một đường không giống hoặc với một mặt. o đường thẳng góc tính từ o vuông góc o chuẩn o bình thường § normal alkane : n-ancan, ancan thông thường § normal butane : n-butan, butan thông thường § normal conditions : điều kiện chuẩn § normal cubic meter : mét khối chuẩn § normal curve : đường thế § normal distribution : phân bố chuẩn § normal drag : nếp kéo thông thường § normal emulsion : nhũ tương thông thường § normal fault : đứt gãy thuận § normal fold : nếp uốn bình thường § normal log : log thế § normal mode propagation : truyền kiểu ống dẫn sóng § normal moveout : hiệu thời gian tới bình thường § normal paraffin : parafin thông thường § normal pore pressure : áp suất lỗ rỗng thông thường § normal resistivity : log điện trở chuẩn § normal separation : cự ly dịch chuyển thẳng đứng § normal solution : dung dịch chuẩn § normal temperature và pressure : nhiệt độ với áp suất tiêu chuẩn § normal test : thử nghiệm chuẩn § normal-moveout velocity : vận tốc hiệu chỉnh động § normal-seeking gyro : con quay hồi chuyển tìm phương bắc thực

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): normality, normalcy, abnormality, norm, normalize, normal, abnormal, normally, abnormally


*

*

*

normal

Từ điển Collocation

normal adj.

VERBS be, look, seem | become | consider sth, regard sth as, view sth as It is now regarded as normal for women lớn work outside the home.

ADV. very | completely, perfectly, quite It started out as a perfectly normal day. | fairly, near, pretty I"d say it was pretty normal to be upset if your house burned down.

PREP. for The temperature is near normal for spring.

PHRASES as normal First work out the answers as normal. | in the normal way Go for your check-ups in the normal way until you are six months pregnant. | in/under normal circumstances Under normal circumstances Martin would probably have gone to university. | sb"s normal self Mandy doesn"t seem her normal self today.

Từ điển WordNet


n.

adj.

conforming with or constituting a norm or standard or cấp độ or type or social norm; not abnormal

serve wine at normal room temperature

normal diplomatic relations

normal working hours

normal word order

normal curiosity

the normal course of events

in accordance with scientific lawsbeing approximately average or within certain limits in e.g. Intelligence và development

a perfectly normal child

of normal intelligence

the most normal person I"ve ever met

forming a right angle


Xem thêm: " Biển Số Xe Trong Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Ví Dụ Câu Từ Về Biển Số Xe

English Synonym and Antonym Dictionary

normalssyn.: average characteristic ordinary regular standard typical usualant.: abnormal abnormally