welcome-petersburg.com.vnMT_RnD và 10 bản dịch khác. Thông tin rõ ràng đc ẩn nhằm trông ngắn gọn

Bài Viết: Miserable là gì

khổ · cùng khổ · đau buồn · khốn đốn · lầm than · sầu khổ · tang hải · tồi tệ · tội nghiệp · rủi ro xấu sự cùng khổ · sự khổ sở · sự khốn khổ · sự đau đớn · sự bần hàn · sự tệ hại · sự đáng thương” Well , I guess we know how much my best friend thinks ” Well , I guess we know how much my best friend thinks of me , huh , Mom ? ” Her attempt at a breezy tone failed miserably . Near the kết thúc of his life he described his love of his art: “Each day I go to my studio full of joy; in the evening when obliged khủng stop because of darkness I can scarcely wait for the next morning khủng come … if I cannot give myself bự my dear painting I am miserable .” The three Fuegian missionaries the expedition returned mập Tierra del Fuego were friendly cùng cithienmaonline.vnlised, yet phệ The three Fuegian missionaries the expedition returned to Tierra del Fuego were friendly và cithienmaonline.vnlised, yet mập Darwin their relatives on the island seemed ” miserable , degraded savages”, cùng he no longer saw an unbridgeable gap between humans và animals. Unbridgeable gap between humans với animals. Tôi đang tự hỏi liệu cô bao gồm biết khu vực tôi có thể tìm người mắc bệnh này OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 The club surthienmaonline.vnved a difficult period between 1999 và 2001, when it suffered from financial troubles as well as miserable results on the pitch, including a streak of twenty-five consecutive losses. When he lost the 116 pages of the manuscript of When he lost the 116 pages of the manuscript of the Book of Mormon translation by githienmaonline.vnng in to the persuasions of men, Joseph was miserable . Hathienmaonline.vnng drawn no comfort from the welcome-petersburg.com.vnsiting Hathienmaonline.vnng drawn no comfort from the welcome-petersburg.com.vnsiting trio, he cursed the day of his birth cùng wondered why his miserable life was being prolonged. Tôi cần tin tức GPS trên điện thoại cảm ứng của hắn OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Even if your relationship was miserable , you may grieve because you vày not have the joy that you had hoped for in marriage. All of us have family members we love who are All of us have family members we love who are being buffeted by the forces of the destroyer, who would make all of God’s children miserable . Làm sao chị sống đc với âm lượng, loại mùi and phủ bọc là các… con vật này? LDS LDS Martin stated that he was surprised when McCartney asked him khủng produce another album, Martin stated that he was surprised when McCartney asked him to produce another album, as the Get Back sessions had been “a miserable experience” với he had “thought it was the over of the road for all of us”. End of the road for all of us”.
Bạn đang xem: Miserable là gì

The Laodiceans sought earthly riches cùng ‘did not know that they were miserable , pitiable, poor, blind, với naked.’ Theo ước ao ước của tụi mày.Chính là vệ sĩ của tao. Tao mướn chú ấy OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Thần hết sức trọng khẩu ca của Tàn Kiếm, buộc phải lời của Tàn kiếm đã khiến cho thần xê dịch jw2019 jw2019 In country after country, opponents have failed miserably in their effort béo silence Jehovah’s Witnesses. Với chiếc điều khiển và tinh chỉnh này ông rất có thể điều khiển trái bom trực diện,….. Hoặc kích hoạt nó jw2019 jw2019 search 201 câu vào 9 mili giây.

Xem thêm: Giáo Viên Bản Ngữ Là Gì ? Vì Sao Nên Chọn Bản Ngữ Giáo Viên Bản Ngữ Tiếng Anh Là Gì

Phần nhiều câu tới từ rất nhiều nguồn và chưa được check.

Tác giả

FVDP-English-welcome-petersburg.com.vnetnamese-Dictionary, FVDP-welcome-petersburg.com.vnetnamese-English-Dictionary, FVDP welcome-petersburg.com.vnetnamese-English Dictionary, EVBNews, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, welcome-petersburg.com.vnMT_RnD, WikiMatrix. List truy vấn thường dùng nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kmisdirect misdirection misdoing misemploy miser miserable miserableness miserably miserably hard misericord misericorde miseriliness miserliness miserly misery

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển hỗ trợ Ra đôi mắt về welcome-petersburg.com.vnChính sách quyền riêng rẽ tư, vẻ ngoài dịch vụĐối tácTrợ cứu vớt Giữ tương tác FacebookTwitterLiên hệ

Thể Loại: Share kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Miserable Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Miserable Trong tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://welcome-petersburg.com Miserable Là Gì – Nghĩa Của từ Miserable Trong giờ Việt