made from a kind of tuber plant familiar to cassava, mien threads are very long and tough when being served, these long tiny flour threads are cut into smaller piecesthis kind of cassava vermicelli is used to lớn make several different dishes the most popular is mien ga (chicken cassava vermicelli), mien bo (beef cassava vermicelli) and mien luon (eel cassava vermicelli) cassava vermicelli is also used for different dishes stirred in fat such as mien xao thit (vermicelli and pork stirred in fat), mien xao long ga (vermicelli và chicken tripe stirred in fat) & mien xao cua (vermicelli and sea crab meat stirred in fat)


Từ điển Việt Anh - hồ Ngọc Đức

miến

* noun

Vermicelli made of cassava

Made from a kind of tuber plant familiar to cassava, Mien threads are very long and tough. When being served, these long tiny flour threads are cut into smaller pieces.This kind of cassava vermicelli is used lớn make several different dishes. The most popular is Mien Ga (chicken cassava vermicelli), Mien Bo (beef cassava vermicelli) & Mien Luon (eel cassava vermicelli). Cassava vermicelli is also used for different dishes stirred in fat such as Mien Xao Thit (vermicelli and pork stirred in fat), Mien Xao Long Ga (vermicelli and chicken tripe stirred in fat) và Mien Xao Cua (vermicelli and sea crab meat stirred in fat)


Từ điển Việt Anh - VNE.

Bạn đang xem: Miến tiếng anh là gì

Miến

Burma (short for Miến Điện)

miến

(1) glass noodles, long rice; (2) wheat noodles


*

*

*

*

Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Thanh Toán ( Settlement Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiện ra từ chính xác.Khi tra từ giờ đồng hồ Việt, bạn có thể nhập trường đoản cú khóa gồm dấu hoặc không dấu,tuy nhiên nếu đang nhập chữ tất cả dấu thì những chữ tiếp theo sau cũng phải tất cả dấu cùng ngược lại,không được nhập cả chữ bao gồm dấu với không dấu lẫn lộn.