Tiếng Anh doanh nghiệp lớn là một nghành nghề phổ biến hóa mà người đi làm sử dụng giờ Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong bài viết này, welcome-petersburg.com giới thiệu đến các bạn các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh và một số trong những kiến thức cơ bản về các mô hình doanh nghiệp này. Cùng tò mò nhé.

Bạn đang xem: Legal form là gì

Bạn đang xem: Legal khung là gì


*

Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh

Sau trên đây welcome-petersburg.com xin chia sẻ với chúng ta định nghĩa các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh nhằm bạn để ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

(Doanh nghiệp tứ nhân là loại hình doanh nghiệp bởi một cá thể làm nhà và tự chịu trách nhiệm bằng cục bộ tài sản của bản thân mình về toàn bộ buổi giao lưu của doanh nghiệp).

State – owned enterprise: công ty lớn nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 50% of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong các số đó Nhà nước tất cả sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: công ty hợp danh.

Parnership is a legal khung of business operation between two or more individuals who nói qua management và profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred to lớn as unlimited liability partners); in addition to lớn unlimited liability partners there may be limited liability partners.

(Công ty hợp danh là bề ngoài hoạt động marketing hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá thể có thuộc quyền quản lý và lợi nhuận. Cần phải có ít nhất hai thành viên là công ty sở hữu bình thường của công ty, thuộc nhau marketing dưới một tên bình thường (sau đây call là thành viên thích hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.)

A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed lớn the enterprise và shareholders may freely assign their shares khổng lồ other persons.

(Công ty cp là loại hình doanh nghiệp, vào đó: Vốn điều lệ được phân thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người đóng cổ phần chỉ phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ gia tài khác của người tiêu dùng trong phạm vi khoản đầu tư đã góp vào công ty lớn và cổ đông gồm quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho những người khác).

A limited liability company: công ty nhiệm vụ hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken khổng lồ contribute khổng lồ the enterprise;

(Công ty trọng trách hữu hạn là doanh nghiệp, vào đó: Thành viên chịu trách nhiệm về những khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của người sử dụng trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

(Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp do một đội chức hoặc một cá nhân làm chủ download (sau đây hotline là chủ tải công ty); chủ thiết lập công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của khách hàng trong phạm vi khoản vốn điều lệ của công ty).

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 28 Sgk Toán 11, Bài 1 Trang 28 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11


*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giành riêng cho nhà cai quản – VIP 1:1

welcome-petersburg.com là tổ chức triển khai chuyên sâu huấn luyện tiếng Anh cho người đi làm duy...