Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Intersection là gì

*
*
*

intersection
*

Intersection (Econ) Giao
intersection (tương) giao
i. Of events (xác suất) giao của các biến số i. Of sets giao của những tập hợpchỗ giao nhauchannel intersection: chỗ giao nhau của rãnhchannel intersection: khu vực giao nhau của kênhđường giaointersection design: xây đắp đường giao nhauintersection legs: những đoạn đường giao nhauintersection line: đường giao nhauroad intersection: vị trí đường giao nhaugiao điểmimaginary intersection: giao điểm tưởng tượnggiao nhauchannel intersection: khu vực giao nhau của rãnhchannel intersection: nơi giao nhau của kênhhighway intersection: nơi đường bộ giao nhauintersection angle: góc giao nhauintersection design: kiến tạo đường giao nhauintersection legs: những đoạn đường giao nhauintersection line: con đường giao nhauintersection method: phương pháp giao nhaupoint of intersection: nút giao nhauroad intersection: nơi đường giao nhaulát cắtngã cha đườngrotary intersection: ngã cha đường lượn trònngã tưright-angle intersection: té tư thẳngtraffic intersection: vấp ngã tư giao thôngwidened intersection: bổ tư mở rộngnút giao thôngat-grade intersection: nút giao thông thông cùng mứctraffic intersection: điểm giao thông thông lập thể (tránh giao cắt)phép giao hộithree-point intersection: phép tập hợp nghịchsự cắtsự gặp gỡ nhausự giao nhausự tương giaosự thừa quaLĩnh vực: xây dựngđiểm giaopoint of intersection: nút giao nhaupoint of intersection: điểm giao hộipoint of intersection: nút giao cắtgiao hội thuậnLĩnh vực: giao thông và vận tảingã bahighway intersection: ngã ba đườngroad intersection: ngã tía đườngrotary intersection: ngã ba đường lượn trònnút giaoat-grade intersection: nút giao thông thông cùng mứcgrade-separated intersection: nút giao thông lập thểright turn lane at channelized intersection: làn xe bắt buộc tại nút giao nhau phân luồngroundabout intersection: nút giao thông hình xuyếntraffic intersection: nút giao thông thông lập thể (tránh giao cắt)Lĩnh vực: toán và tinsự (tương) giaotương giaoangle of intersection: góc tương giaointersection coefficient: chỉ số tương giaointersection multiplicity: bội tương giaointersection number: số tương giaointersection ring: vành tương giaointersection theorem: định lý tương giaoIP-Point of intersectionđỉnh mặt đường congangle of intersectiongóc cắtangle of intersectiongóc giao cắt (lớn)angular intersectiongiao hội gócbranch from intersectionđường dẫngraphic (al) intersectiongiao hội đồ thịhighway intersectionchỗ tránh ô tôhighway intersectionđường tránh ô tôimaginary intersectionđiểm giảm tưởng tượngintersection anglegóc cắtintersection anglegóc giaointersection anglegóc giao nhau (lớn)intersection anglegóc hội nhauintersection anglegóc ngoặtintersection at gradegiao giảm cùng mứcintersection lineđường giaointersection linegiao con đường <,intə"sek∫n> o sự cắt nhau Việc khoan giếng này vào giếng khác. o sự cắt, sự giao nhau, sự gặp nhau
*

*

*

n.

a point or phối of points common lớn two or more geometric configurationsthe act of intersecting (as joining by causing your path to intersect your target"s path)


Xem thêm: Cách Tính Sin Cos Tan Bằng Máy Tính, Cách Tính Sin Cos Bằng Máy Tính Fx 570Vn Plus

English Synonym and Antonym Dictionary

intersectionssyn.: carrefour cartesian sản phẩm convergence crossing crossroad crossway intersection point overlap point of intersection hàng hóa