Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Hole là gì

*
*
*

hole
*

hole /"houl/ danh từ lỗ, lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan lỗ đáo; lỗ để bóng (trong một số trong những trò chơi) địa điểm sâu, chỗ trũng (ở mẫu suối); hố hang (chuột, chồn...) túp lều tồi tàn, đơn vị ổ chuột (thể dục,thể thao) điểm chiến thắng (khi tiến công được trái gôn trường đoản cú lỗ nọ sang trọng lỗ kia) (hàng không) lỗ trống (trong ko khí) (kỹ thuật) rỗ kim, rỗ tổ ong khuyết điểm; thiếu hụt sót, lỗ hổng (bóng)we found holes in his argument: trong vẻ ngoài của anh ta shop chúng tôi thấy có những lỗ hổng (thiếu sót) (từ lóng) tình nỗ lực khó xử, hoàn cảnh lúng túngto out somebody in a hole: đẩy ai vào một tình nạm khó xửto be in a devil of a hole: sinh hoạt trong một tình vắt hết sức sốt ruột khó khăna hole in one"s coast (nghĩa bóng) vết dơ bẩn đối với thanh danh của mìnha man with a hole in his coat: bạn mà thanh danh ko phải trọn vẹn không tất cả vếtto make a hole in (nghĩa bóng) khiến một chỗ trống béo (trong ngân quỹ...) rước ra một trong những phần lớn (cái hì...)to pick holes in kiếm tìm khuyết điểm, bới lông kiếm tìm vếta round peg in a square holea square peg in a round hole nồi tròn vung méo, bạn đặt sai chỗ, người sắp xếp không thích phù hợp với công tác ngoại rượu cồn từ đào lỗ, đục lỗ; chọc thủng, có tác dụng thủng (thể dục,thể thao) nhằm vào lỗ, tấn công vào lỗ đào (hầm), khoan (giếng) nội động từ thủng (thể dục,thể thao) tiến công bóng vào lỗ (đánh gôn) (ngành mỏ) đào hầm thông (từ hầm này quý phái hầm khác) nấp trốn trong hang (thú vật)
<"houl> danh từ o giếng khoan Giếng vị mũi khoan tạo nên. o lỗ khoét Lỗ khoét bên trên sàn khoan. o lỗ, lỗ trống, lỗ khoan động từ o đào lỗ, khoan giếng, đục thủng, khoét sâu § air hole : lỗ thông hơi § bar hole : lỗ phân phát hiện sự rò khí (của đường dẫn) § bell hole : lỗ chuông § big hole : lỗ khoan có đường kính lớn § blasting hole : lỗ khoan bắn mìn § blind hole : lỗ mù § blow hole : bọt khí, rỗ khí (trong kim loại); lỗ thoát khí § bore hole : lỗ khoan, lỗ đặt mìn § bottom hole : đáy lỗ thăm dò § bug hole : hốc tinh đâm § camshaft drive hole : lỗ trục cam dẫn động § cannon hole : bọt khí, rỗ khí (trong kim loại); lỗ thông hơi § cased hole : giếng đã chống ống § chambered hole : buồng khai thác § charging hole : cửa nạp liệu § churn hole : hốc nước xoáy § cinder hole : lỗ xỉ § cleaning peep hole : lỗ kiểm tra làm cho sạch § clearance hole : đường ranh giới § coyote hole : lỗ mìn § creep hole : hốc ngầm § cross hole : lỗ ngách ngang (mỏ) § dead hole : đáy lỗ (bắn mìn) § deep hole : lỗ khoan sâu § deflation hole : lỗ thổi mòn § directional hole : giếng khoan xiên định hướng § dog hole : đường đi, (đường) ống § draw hole : lỗ kéo, lỗ vuốt (kim loại) § drill hole : lỗ khoan § dry hole : giếng khoan thô § eddy hole : hốc nước xoáy § exploration bore hole : giếng khoan thăm dò § exploratory hole : giếng thăm dò § faucet hole : lỗ mộng, lỗ khóa § foot hole : lỗ đáy § full hole : lỗ nối cần khoan (theo tiêu chuẩn của viện dầu lửa Mỹ) § gage hole : lỗ đo; cửa đo lường § grout hole : lỗ bơm nén (khí, nước xuống vỉa) § hand hole : lỗ kiểm tra § inlet hole : lỗ vào, cửa vào § inspection hole : lỗ kiểm tra, lỗ quan sát § inspection peep hole : lỗ quan sát, lỗ kiểm tra, giếng kiểm tra § junked hole : lỗ khoan đã bỏ § kelly’s (rat) hole : lỗ cần vuông § kettle hole : nếp lõm, lõm lòng chảo, munđa § light hole : giếng thiên nhiên; phễu sụt (ở vùng cao cactơ) § lost hole : giếng hỏng, giếng đã hư § mouse hole : lỗ chuột (lỗ hạ cần khoan, tiếng lóng) § oil hole : lỗ khoan dầu; lỗ tra dầu § mở cửa hole : lỗ khoan hở, lỗ khoan ko chống ống § peep hole : lỗ quan gần cạnh § pilot hole : lỗ mở giếng (khoan), lỗ khoan định hướng § pin hole : lỗ kẹp, lỗ chốt § pipe hole : lỗ ống § pit hole : giếng mỏ § port hole : lỗ, miệng, cửa § post hole : lỗ khoan (thăm dò) cấu tạo § pot hole : hốc nước xoáy, hốc sâu vào đá, hố lòng chảo § powder hole : giếng thô § prospect hole : lỗ khoan, thăm dò § protection hole : giếng khoan bảo vệ § proving hole : lỗ khoan thử nghiệm § pug hole : lỗ thông khí (ở mỏ) § rat hole : lỗ hạ cần khoan (tiếng lóng) § rivet hole : lỗ đinh tán, lỗ bu lông § roof hole : lỗ mái § sand hole : lỗ cat § shrinkage hole : lỗ co § side tracked hole : lỗ khoan lệch, lỗ khoan xiên § sight hole : lỗ quan gần kề § sink hole : phễu cactơ, hang rút nước (ở vùng cactơ) § slab hole : giếng mỏ phụ § slim hole : giếng khoan đường kính giảm nhỏ § spouting hole : lỗ phun, lỗ thổi § straight hole : lỗ khoan thẳng § structural chạy thử hole : lỗ thăm dò cấu tạo (địa chấn) § sump hole : giếng bùn § tap hole : lỗ nút, lỗ che § thief hole : lỗ lấy mẫu § tight hole : lỗ khoan cần giữ túng thiếu mật kết quả § vị trí cao nhất hole : lỗ đỉnh § uncased hole : giếng khoan không chống ống, giếng ko được gia cố § upward pointing hole : lỗ khoan ngược lên đỉnh lò § velocity hole : lỗ đo tốc độ (địa chấn) § vent hole : lỗ thông gió § ventilation bore hole : lỗ khoan thông gió § water hole : lỗ khoan ướt § weep hole : lỗ thải, cửa thải § woodpecker hole : lỗ kẹp cáp (khoan) § hole blow : tia phụt từ giếng khoan - Tia nước với bùn từ giếng khoan địa chấn phụt ra trong khi nổ mìn. - Thời điểm nổ mìn được ghi bên trên băng ghi địa chấn. § hole cover plate : nắp đậy giếng khoan Tấm thép nặng dày 1/2 in có cán cần sử dụng ngăn ko để dụng cụ rơi xuống giếng. § hole curvature : độ cong giếng khoan § hole deviation : độ lệch giếng khoan § hole enlarger : dụng cụ doa rộng giếng khoan § hole fatigue : sự nổ trễ § hole gauge : kích thước giếng khoan § hole noise : nhiễu giếng khoan § hole opener : cơ cấu mở rộng giếng Một ống tác động bằng thuỷ lực bao gồm cánh cắt mở rộng được dùng để mở rộng giếng khoan ở khoảng nhất định vào giếng. Những cánh cắt bao gồm thể thay thế được cùng khi muốn lấy thiết bị này ra khỏi giếng thì các cánh cắt gồm thể gập lại. § hole plug : nút lỗ khoan Nút sử dụng để đóng lỗ khoan nổ mìn trong thăm dò địa chấn.

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 29 Sgk Toán 11 : Với Những Giá Trị Nào Của X?

§ hole probe : log điện Đo điện trở trong giếng gồm sử dụng những điện cực xếp gần nhau để nghiên cứu các đặc tính điện học của đá liền kề giếng khoan. § hole sweep : rửa sạch giếng khoan