I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Để học tốt toán 7 hai tập mới nhất

Tập phù hợp Q những số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, chia số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
§5.Lũy quá của một trong những hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của dãy tỉ số bởi nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai mặt đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy vậy song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng tía góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.Trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều nhau thứ tía của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành bên cạnh trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài bác tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của vệt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung con đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: Certificate Of Analysis Là Gì ? Mẫu Coa Mới Nhất 2021 Tác Dụng & Mục Đích Của Giấy Chứng Nhận Phân

Tính chất cha đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất ba đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*