Giải bài 21 trang 15; bài bác 22,23,24,25,26 trang 16 môn Toán 7 tập 1: luyện tập Giá trị tuyệt đối của một trong những hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

Bài 21. a) trong những phân số sau, hầu hết phân số nào trình diễn cùng một số trong những hữu tỉ?

*

b) Viết bố phân số cùng trình diễn số hữu tỉ -3/7

Ta tất cả :

*

Vậy phần lớn phân số biểu diễn cùng một số trong những hữu tỉ là:

*

Ba phân số cùng màn biểu diễn số hữu tỉ −3/7 là:

Bài 22. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo đồ vật tự phệ dần:

*

Xếp theo sản phẩm công nghệ tự phệ dần:

*

Bài 23 trang 16 Toán 7. Dựa vào đặc điểm ” nếu x 4/5 cùng 1,1 b) -500 và 0,001 c) 13/38 và −12/−37

HD giải:

a) 

*
b) -500 -500 Quảng cáo
Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 tập 1

c) 

*

Bài 24 trang 16. Áp dụng đặc thù các phép tính cấp tốc để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Giải: a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))

=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)

= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)

= -0,38 – (-3,15)


Quảng cáo


= 2.77

b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)

= (-6) : 3

= -2

Bài 25 Toán 7. Tìm x, biết:

a) |x -1,7| = 2,3

b) 

*

a) |x -1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x= -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

b)

*

Bài 26.Dùng máy tính xách tay bỏ túi nhằm tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) ( -0,793) – (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

*

thi học tập kì 2 lớp 7 môn Anh: I would lượt thích ________ you about my school and my teachers"/>

*


*


*


*Write CSS OR LESS và hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


Xem thêm: Kiểm Đếm Hàng Hóa ( Tally Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích