Giải bài tập Toán 7 trang 114, 115, 116 giúp những em học sinh lớp 7 xem lời giải giải những bài tập của bài 3: ngôi trường hợp trước tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) chương II.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 sgk tập 1 trang 117

Tài liệu giải những bài tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 114 mang đến trang 116 Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải toán 7 Chương 2 bài bác 3: trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải bài xích tập Toán 7 trang 114 Tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 2

Lí thuyết ngôi trường hợp cân nhau cạnh - cạnh - cạnh

Tính chất: Nếu tía cạnh của tam giác này bằng cha cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bởi nhau.

Xét tam giác ABC và tam giác A"B"C" có:

*


Giải bài tập Toán 7 trang 114 Tập 1

Bài 15 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.


- Vẽ đoạn trực tiếp MN = 2,5cm.

- Trên và một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ cung tròn trọng điểm M bán kính 5cm, cùng cung tròn trung ương N bán kính 3cm

- nhị cung tròn giảm nhau tại p Vẽ những đoạn trực tiếp MP, NP ta được tam giác MNP.


Bài 16 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Tiếp đến đo mỗi góc của mỗi tam giác


Vẽ tam giác ABC

- Vẽ cạnh AB bao gồm độ dài bởi 3 cm.

Xem thêm: Ký Quỹ Ký Cược Là Gì ? Ký Cược Là Gì? Please Wait

- trên một nửa phương diện phẳng bờ AB lần lượt vẽ hai cung tròn tại A với B có bán kính 3 cm

- nhì cung tròn này cắt nhau tại C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC nên vẽ.Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º


Bài 17 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trên từng hình 68, 69, 70 có những tam giác nào đều nhau ? vày sao


- Hình 68

Xét tam giác ABC cùng tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

- Hình 69

Xét tam giác MNQ với tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

- Hình 70

Xét tam giác EHI với tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)


Giải bài bác tập Toán 7 trang 114 : rèn luyện 1

Bài 18 (trang 114 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Xét bài bác toán: tam giác AMB với tam giác ANB bao gồm MA = MB, mãng cầu = NB (hình 71). Minh chứng rằng

*