Giải bài tập SGK Toán 8 trang 79, 80 giúp những em học viên lớp 8 xem lưu ý giải những bài tập của bài 7: Trường đúng theo đồng dạng thứ tía Hình học tập 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Giải toán hình 8 tập 2

Qua đó những em sẽ nhanh chóng hoàn thiện cục bộ bài tập của bài bác 7 Chương III Hình học 8 tập 2.


Giải bài bác tập Toán Hình 8 tập 2 bài 7 Chương III: Trường hòa hợp đồng dạng lắp thêm ba

Giải bài xích tập toán 8 trang 79 tập 2Giải bài tập toán 8 trang 79, 80 tập 2: rèn luyện 1Giải bài tập toán 8 trang 80 tập 2: luyện tập 2

Lý thuyết bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác tê thì nhị tam giác đó đồng dạng cùng với nhau.

Nếu ΔABC cùng ΔA′B′C′ có ˆA=ˆA′ cùng ˆB=ˆB′ (h.1)

Thì ΔABC∽ΔA′B′C′ (g.g)


Giải bài bác tập toán 8 trang 79 tập 2

Bài 35 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)

Chứng minh rằng nếu tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai tuyến phố phân giác khớp ứng của chúng cũng bằng k.


Gọi AD, A"D" theo lần lượt là mặt đường phân giác của nhị tam giác ABC; A"B"C"

Ta có: ∆A"B"C" ∽ ∆ABC theo tỉ số

*

*
(1) (tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

AD là phân giác góc

*
(gt)

*
(2) (tính chất tia phân giác)

A"D" là phân giác góc

*
(gt)

*
(3) (tính hóa học tia phân giác)

Từ (1),(2) với (3) suy ra:

*

Xét ∆A"B"D" và ∆ABD có:

+)

*
(vì ∆A"B"C" ∽ ∆ABC)

+)

*
(chứng minh trên)

*
(g-g)

*


Tính độ dài x của đoạn thẳng BD vào hình 43 (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm công nghệ nhất), biết rằng ABCD là hình thang (AB // CD); AB = 12,5cm, CD = 28,5cm;

*Xét ∆ABD với ∆BDC có:

+)

*
(giả thiết)

+)

*
(AB//CD, nhị góc so le trong)

*
(g-g)

*
(tính chất hai tam giác đồng dạng)

*

*


Hình 44 cho thấy góc EBA = góc BDC.

a) trong hình vẽ bao gồm bao nhiêu tam giác vuông? Hãy nhắc tên các tam giác đó.

b) cho thấy AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm. Hãy tính độ dài những đoạn thẳng CD, BE, BD với ED (làm tròn mang đến chữ số thập phân vật dụng nhất).

c) So sánh diện tích tam giác BDE cùng với tổng diện tích của nhị tam giác AEB và BCD.a) Ta có:

*
(giả thiết) mà
*
(do tam giác BCD vuông tại C)

*

Vậy

*

Vậy trong hình mẫu vẽ có ba tam giác vuông đó là:

∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.

b) ∆ABE và ∆CDB có:

*

*
(giả thiết)

*
(g-g)

*
(tính chất hai tam giác đồng dạng)

*

- Áp dụng định lí pitago ta có:

∆ABE vuông trên A

*

∆BCD vuông tại C

*

∆EBD vuông trên B

*

c) Ta có:

*

*

*

*

Ta có:

*
là hình thang.

*

*

*

*

Cách khác:

Các em có thể thay độ lâu năm BE, BD tính được sinh sống câu b để tính diện tích tam giác EBD.


Giải bài xích tập toán 8 trang 79, 80 tập 2: rèn luyện 1

Bài 38 (trang 79 SGK Toán 8 Tập 2)


Tính độ lâu năm x, y của các đoạn trực tiếp trong hình 45.


Hình 45


Xem gợi ý đáp án

Ta có:

*
(gt) mà lại hai góc ở đoạn so le trong

*
(dấu hiệu nhận ra hai con đường thẳng tuy nhiên song)

Áp dụng định lí:Một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song cùng với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng cùng với tam giác vẫn cho.

*

*
(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

*

*

*


Bài 39 (trang 79, 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Call O là giao điểm của hai đường chéo cánh AC và BD.

a) chứng minh rằng OA.OD = OB.OC

b) Đường trực tiếp qua O vuông góc cùng với AB với CD theo trang bị tự tại H và K.


Chứng minh rằng

*


Xem nhắc nhở đáp án

a) do AB // ) (giả thiết)

Áp dụng định lí:Một đường thẳng giảm hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác sẽ cho.

*

*
(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

*

b) Theo câu a) ta gồm ∆AOB ∽ ∆COD bắt buộc

*
(1)

Xét ∆AOH cùng ∆COK có:

*

*
(đối đỉnh)

*
(g-g)

*
(2) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

Từ (1) và (2)

*


Bài 40 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC, trong số ấy AB = 15cm, AC = 20cm. Trên nhì cạnh AB với AC lần lượt lấy hai điểm D và E thế nào cho AD = 8cm, AE = 6cm. Nhì tam giác ABC cùng ADE tất cả đồng dạng với nhau không? vày sao?


Xem gợi nhắc đáp án

Ta có:

*

*

Xét ∆AED và ∆ABC có:

+)

*
(chứng minh trên)

+)

*
chung

*
(c-g-c)


Giải bài xích tập toán 8 trang 80 tập 2: rèn luyện 2

Bài 41 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Tìm những dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân nặng đồng dạng.


Xem gợi ý đáp án

+ Nếu sát bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với ở kề bên và cạnh đáy của tam giác cân nặng kia thì nhì tam giác đó đồng dạng.

+ nếu hai tam giác cân có hai góc sống đỉnh cân nhau thì nhị tam giác cân đồng dạng.

+ nếu góc ở đáy của tam giác cân này bằng góc ở đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác cân đó đồng dạng.


Bài 42 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

So sánh các trường phù hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên đầy đủ điểm như là nhau và khác nhau).


Xem nhắc nhở đáp án

So sánh:

Trường hợpGiống nhauKhác nhauBằng nhauĐồng dạng
13 cạnh3 cạnh khớp ứng bằng nhau3 cạnh tương xứng tỉ lệ
22 cạnh 1 góc2 cạnh tương xứng và một góc kề với hai cạnh bằng nhau2 cạnh khớp ứng tỉ lệ
32 góc bởi nhau1 cạnh cùng 2 góc kề tương ứng bằng nhauChỉ 2 góc bởi nhau, không cần có điều kiện cạnh

Bài 43 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)


Cho hình bình hành ABCD (h.46) có độ dài các cạnh AB = 12cm, BC = 7cm. Trên cạnh AB mang một điểm E sao cho AE = 8cm. Đường thẳng DE cắt cạnh CB kéo dài tại F.

a) vào hình vẽ vẫn cho tất cả bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng cùng với nhau? Hãy viết các cặp tam giác đồng dạng với nhau theo những đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài các đoạn thẳng EF cùng BF, hiểu được DE = 10cm.


Hình 46


Xem gợi ý đáp án

a) Áp dụng định lí: Một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn sót lại tạo thành một tam giác new đồng dạng với tam giác vẫn cho.

BE // DC (vì ABCD là hình bình hành)

*
(1)

AD // BF (vì ABCD là hình bình hành)

*
(2)

Từ (1) với (2) suy ra ∆ADE ∽ ∆CFD

b) Ta có: BE = AB - AE = 12 - 8 = 4cm; AD=BC=7cm (vì ABCD là hình bình hành)

Ta có: ∆ADE ∽ ∆BFE (cmt)

*
(tính hóa học tam giác đồng dạng)

*

*


Bài 44 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho tam giác ABC có những cạnh AB = 24cm, AC = 28cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Gọi M, N theo đồ vật tự là hình chiếu của B và C trên phố thẳng AD.

a) Tính tỉ số

*

b) minh chứng rằng

*


Xem nhắc nhở đáp án

a) AD là mặt đường phân giác của ∆ABC (gt)

*
(tính hóa học đường phân giác của tam giác)

*

Mà BM // công nhân (cùng vuông góc cùng với AD).

*
(Theo định lí: Một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn lại tạo thành một tam giác bắt đầu đồng dạng với tam giác đã cho)

*
(tính chất 2 tam giác đồng dạng)

Vậy

*

b) (∆ABM) với ∆ACN có:

*
(AD là phân giác)

*

*
(g-g)

*
(1) (tính hóa học 2 tam giác đồng dạng)

*
(2) (chứng minh câu a)

*
(3) (do ∆BMD ∽ ∆CND)

Từ (1), (2) với (3)

*


Bài 45 (trang 80 SGK Toán 8 Tập 2)


Hai tam giác ABC với DEF tất cả

*
, AB = 8cm, BC = 10cm, DE= 6cm. Tính độ dài các cạnh AC, DF cùng EF, hiểu được cạnh AC dài ra hơn cạnh DF là 3cm.

Xem thêm: Cấu Trúc To Adhere To Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Adhere To Trong Câu Tiếng Anh


Xem gợi ý đáp án

Xét ∆ABC với ∆DEF có:

*
(giả thiết)

*
(giả thiết)

*

*
(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)

Hay

*

Suy ra:

*

*

*
(Tính hóa học của hàng tỉ số bằng nhau).

*

*


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
welcome-petersburg.com
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 03 Lượt xem: 776 Dung lượng: 589,3 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 8 bài bác 7: Trường hòa hợp đồng dạng thứ tía tải về Xem
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân cùng Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng kiểu dáng học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA