thắc mắc 1 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học tập 10: khẳng định độ dài và hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Giải toán hình 10 bài 3

Xem lời giải


câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học tập 10. Tìm kiếm vectơ đối của những vectơ...

Xem lời giải


thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học tập 10. Hãy thực hiện mục 5 của bài bác 2 để chứng minh các xác định trên...

Xem lời giải


bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10

Giải bài bác 1 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang lại hình bình hành ABCD. Bệnh mỉnh rằng

Xem lời giải


bài xích 2 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 2 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến AK với BM là hai trung con đường của tam giác ABC

Xem giải thuật


bài 3 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên đường thẳng cất cạnh BC của tam giác ABC mang một điểm M

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Hình học tập 10. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đạn AM. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài bác 5 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 5 trang 17 SGK Hình học tập 10. Hotline M với N lần lượt là trung điểm những cạnh AB cùng CD của tứ giác ABCD. Chứng tỏ rằng:

Xem lời giải


bài xích 6 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 6 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang đến hai điểm tách biệt A và B. Kiếm tìm điểm K sao cho

Xem lời giải


bài xích 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 7 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang lại tam giác ABC. Search điểm m sao cho

Xem lời giải


bài 8 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 8 trang 17 SGK Hình học 10. Mang đến lục giác ABCDEF. Call M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS bao gồm cùng trọng tâm.

Xem giải thuật


bài xích 9 trang 17 SGK Hình học tập 10

Cho tam giác đều ABC có trọng tâm O và M là 1 trong những điểm tùy ý vào tam giác. Hotline D,E,F thứu tự là chân đường vuông góc hạ trường đoản cú M đến BC, AC, AB.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 168 Toán 11 : Bài 2 Trang 168 Sgk Đại Số 11

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.