Giải bài tập trang 82 bài 1 hai góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 1: Vẽ hai đường thẳng xx' cùng yy' cắt nhau tại O như hình 2...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 7


Bài 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Vẽ hai tuyến đường thẳng xx" và yy" cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào khu vực trống (...) trong những phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc ... Là hai góc đối đỉnh do cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" cùng cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy và góc xOy" là ... Vày cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Với cạnh ...

Hướng dẫn giải:

a) Góc xOy cùng góc x"Oy" là nhì góc đối đỉnh vị cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy và góc xOy" là hai góc đối đỉnh do cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy" là tia đối của cạnh Oy.

Bài 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Hãy điền vào vị trí trống (...) trong các phát biểu sau:

a) hai góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc cơ được hotline là nhì góc ...

b) hai tuyến đường thẳng cắt nhau chế tác thành nhị cặp góc ...

Hướng dẫn giải:

a) hai góc bao gồm mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh cuả góc cơ được gọi là nhị góc đối đỉnh.

b) hai tuyến đường thẳng giảm nhau sản xuất thành hai cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng zz" và tt" giảm nhau tại A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Cặp góc đối đỉnh đầu tiên là (widehatzAt") và (widehatz"At.)

Cặp góc đối đỉnh sản phẩm hai là (widehatzAt) và (widehatz"At".)

Bài 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

 Vẽ góc xBy có số đo bằng (60^circ). Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy. Hỏi góc này còn có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với (widehatxBy) là (widehatx"By"). Và (widehatx"By"=60^circ). 

Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng (56^circ.)

b) Vẽ góc ABC" kề bù cùng với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC"?

c) Vẽ góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".

Hướng dẫn giải:

a) Trên mẫu vẽ bên, ta vẽ góc (widehatABC=56^circ).

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC", được góc ABC" kề bù với góc ABC.

Xem thêm: ' Gloss Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa 'Gloss' Là Gì

Ta có (widehatABC"=180^circ-widehatABC=180^circ-56^circ=124^circ).

c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA", thì góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Ta được (widehatC"BA=widehatABC) (hai góc đối đỉnh) nên (widehatC"BA"=56^circ.)