Giải bài xích tập trang 111 bài 1 hình tròn - diện tích s xung quanh với thể tích hình tròn trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ công dụng vào hầu như ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Giải bt toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào số đông ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 tựa như dòng 1

Dòng 3: nửa đường kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. độ cao của một hình trụ bằng nửa đường kính đường tròn đáy. Diện tích s xung xung quanh của hình trụ là (314) (cm^2)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn công dụng đến số thập phân trang bị hai).

Giải: 

Ta bao gồm (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang dài (1,2m). đường kính của đường tròn đáy là (4cm), được để khít vào một ống giấy cứng bề ngoài hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để triển khai hộp.

(Hộp mở hai đầu, xung quanh lề với mép dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hộp chữ nhật gồm đáy là hình vuông vắn cạnh (4cm), độ cao là (1,2m) = (120 cm).

Diện tích xung quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.120 = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8.

Xem thêm: Giải Bài 58 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 1, Chứng Minh Rằng:, Bài 58 Trang 25 Sgk Toán 8 Tập 1

mang đến hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Xoay hình chữ nhật đó quanh (AB) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_1); xung quanh (BC) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_2). Trong số đẳng thức sau đây, nên lựa chọn đẳng thức đúng.