Giải bài xích tập trang 100 bài bác 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: bạn ta sơn đậm phần đông cạnh song song và đều bằng nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như ở hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b với 29c...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta sơn đậm phần lớn cạnh tuy nhiên song và đều nhau của một hình hộp chữ nhật như ngơi nghỉ hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối cùng với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và cân nhau của một hình hộp chữ nhật trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một trong những hình lập phương (h30). Quan gần kề hình và mang lại biết :

a) rất nhiều cạnh nào tuy nhiên song với cạnh C1C?

b) đều cạnh nào tuy nhiên song với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy vậy song cùng với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh song song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m cùng cao 3,0m. Tín đồ ta muốn quét vôi trần nhà và tư bức tường. Hiểu được tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần được quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường chắn (diện tích xung quanh) ta dùng công thức

2(a + b). C cùng với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một chống ở. Quan gần kề hình và giải thích vì sao:

a) Đường trực tiếp b tuy nhiên song với mp (P)?

b) Đường trực tiếp p tuy vậy song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta có a ⊂ (P) ;

b // (P)

mặt khác b không thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có phường không thuộc sàn công ty và đường thẳng p song song với con đường thẳng q vào sàn nhà đề nghị p tuy nhiên song với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) tất cả cạnh AB tuy vậy song với mặt phẳng (EFGH).

Xem thêm: Giải Toán Lượng Giác Lớp 10, Download Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10

Hãy đề cập tên các cạnh khác tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH)

Cạnh CD tuy vậy song với phần lớn mặt phẳng nào?

Đường trực tiếp AH không song song với phương diện phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng tuy nhiên song với đường thẳng đó.