Bài 1 Chương 3 Phần Đại Số: Giải bài 1,2,3 trang 6; bài bác 4,5 trang 7 SGK Toán 8 tập 2 – Mở đầu về phương trình 

– Một phương trình với ẩn x là hệ thức gồm dạng A(x) = B(x), trong các số đó A(x) call là vế trái, B(x) gọi là vế phải.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

– Nghiệm của phương trình là quý hiếm của ẩn x thỏa mãn (hay nghiệm đúng) phương trình.

Chú ý:

a) Hệ thức x = m (với m là một số nào đó) cũng là 1 phương trình. Phương trình này chứng minh rằng m là nghiệm nhất của nó.

b) Một phương trình hoàn toàn có thể có một nghiệm, nhì nghiệm, tía nghiệm,…nhưng cũng rất có thể không tất cả nghiệm nào hoặc gồm vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào được hotline là phương trình vô nghiệm.

I. Giải phương trình

– Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình.

– kiếm tìm tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được hotline là tập nghiệm của phương trình đó. Tập hợp các nghiệm của phương trình kí hiệu là S.

II. Phương trình tương đương

Hai phương trình tương tự nếu chúng gồm cùng một tập hòa hợp nghiệm.

Kí hiệu đọc là tương đương

Giải bài mở đầu về phương trình trang 6,7 Toán 8 tập 2

Bài 1. Với từng phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x?

*
a) a) 4x – 1 = 3x – 2

Vế trái: 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5


Quảng cáo


Vế phải: 3x – 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải yêu cầu x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

VP: 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vì VT ≠ VP yêu cầu x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

VP: 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vì VT =VP phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 2 trang 6. Trong những giá trị t = -1, t = 0 với t = 1, quý hiếm nào là nghiệm của phương trình.

(t + 2)2 = 3t + 4


Quảng cáo


Lời giải: * cùng với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP phải t = -1 là nghiệm

* với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP đề nghị t = 0 là nghiệm.

* cùng với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP bắt buộc t = 1 không là nghiệm của phương trình.

Bài 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy hồ hết số những là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho thấy thêm tập nghiệm của phương trình đó.

Xem thêm: Truyện Tiểu Thuyết Là Gì? ? Phân Biệt Tiểu Thuyết Với Truyện Ngắn

Vì phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với đa số x ε R. Vậy tập hòa hợp nghiệm của phương trình bên trên là: S = x ε R

Bài 4 trang 7. Nối từng phương trình sau với các nghiệm của nó:

Đáp án: (a) ——> (2)

(b) ——> (3)

(c) ——-> (-1) (3)

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x – 1) = 0 có tương tự không? do sao?

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = 0.

Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vày một tích bởi 0 lúc mọt trong nhì thừa số bởi 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1