Tính độ dài(x) của đoạn thẳng(BD) vào hình 43 (làm tròn mang đến chữ số thập phân thiết bị nhất), biết rằng(ABCD) là hình thang((AB // CD);, AB = 12,5cm,, CD = 28,5cm,, widehatDAB = widehatDBC.)

*

Hình 43
Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh nhị tam giác ABD với BDC đồng dạng, viết cặpcạnh khớp ứng tỉ lệ để tính độ nhiều năm x

Xét(ΔABD) và(ΔBDC) có:( widehatA = widehatB) (giả thiết)(widehatABD = widehatBDC) (vì (AB // CD))( Rightarrow ΔABD acksim ΔBDC)(g.g)( Rightarrow dfracABBD = dfracBDDC)(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)Hay(dfrac12,5x = dfracx28,5)( Rightarrow x^2 = 12,5.28,5 = 356,25)( Rightarrow x = 18,874 , (cm) , approx 18,9 ,(cm))


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 7: Trường vừa lòng đồng dạng thứ bố khác • Giải bài bác 35 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 chứng minh rằng nếu tam... • Giải bài bác 36 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tính độ dài(x)... • Giải bài bác 37 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình 44 cho...


Xem thêm: Bài 7 Sgk Toán 8 Tập 1 - Bài 7 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8