- Chọn bài xích -Bài 1: nhị góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: các góc tạo do một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳngBài 4: hai tuyến đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 91-92Bài 5: tiên đề Ơ-clit về con đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: từ vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài bác tập) giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Vạc biểu quan niệm hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 7 bài 2: hai đường thẳng vuông góc

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về nhì góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo ra thành bao gồm một góc vuông được call là hai đường thẳng vuông góc với được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Vạc biểu định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng.

Lời giải

Đường trực tiếp vuông góc với một quãng thẳng trên trung điểm của chính nó được gọi là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phạt biểu tín hiệu (định lí) nhận biết hai con đường thẳng song song.

Lời giải

Nếu con đường thẳng c cắt hai tuyến đường thẳng a, b và trong số góc sinh sản thành có một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bởi nhau) thì a và b tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở kế bên một mặt đường thẳng chỉ gồm một mặt đường thẳng song song với mặt đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phân phát biểu đặc điểm (định lí) của hai đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong bởi nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) hai góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Phát biểu định lí về hai đường thẳng minh bạch cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

Lời giải


Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ cha thì chúng song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Tuyên bố định lí về hai tuyến đường thẳng riêng biệt cùng tuy vậy song với một mặt đường thẳng vật dụng ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng rành mạch cùng tuy vậy song cùng với một con đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai đường thẳng tuy nhiên song.

Lời giải

Một con đường thẳng vuông góc với một trong những hai đường thẳng tuy vậy song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): trong hình 37, bao gồm năm cặp con đường thẳng vuông góc và tư cặp con đường thẳng tuy nhiên song. Hãy quan cạnh bên rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và đánh giá lại bằng eke

*

Lời giải:

Năm cặp mặt đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp đường thẳng tuy vậy song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc với d trải qua M đi qua N.

b) những đường thẳng tuy nhiên song với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: mang I là trung điểm AB

Qua I vẽ mặt đường thẳng d vuông góc với AB

d là đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng tuy nhiên song cùng với a đi qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ đường thẳng c//a trải qua O. Vì a//b cùng a//c nên c//b.

– a//c đề xuất

*
(hai góc so le trong) phải
*

– b//c buộc phải

*
(hai góc trong cùng phía) buộc phải
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x vào hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c phải suy ra a // b

Do đó x + 115o = 180o (hai góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho biết d // d’ // d” cùng hai góc 60o, 110o. Tính những góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta hoàn toàn có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phát biểu những định lí được mô tả bằng các hình 42, rồi viết mang thiết tóm lại của từng định lí (xem bài bác 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thằng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai tuyến đường thẳng đó tuy nhiên song cùng với nhau.

Xem thêm: Son High End Là Gì - 10 Thỏi Son High End Màu Đẹp Nổi Tiếng Nhất

*

Hoặc: giả dụ một con đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai mặt đường thẳng tuy nhiên song thì nó đang vuông góc với đường thẳng còn sót lại .

*

b) Nếu hai đường thẳng cùng tuy vậy song với một đường thẳng thứ tía thì hai đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.