Cho đoạn thẳng(AB)và điểm(M)nằm giữa(A)và(B)sao cho(AM > MB). Vẽ những vectơ(overrightarrowMA +overrightarrowMB )và(overrightarrowMA -overrightarrowMB ).
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 trang 12

Gợi ý:

Trên đoạn đem điểm C sao cho(overrightarrowAC =overrightarrowMB )

+ trên đoạn thẳng(MA)lấy điểm(C)sao cho(overrightarrowAC =overrightarrowMB ).

*

Khi đó:

(overrightarrowMA +overrightarrowMB =overrightarrowMA +overrightarrowAC=overrightarrowMC )(quy tắc 3 điểm)

+ Theo luật lệ trừ, ta có:

(overrightarrowMA -overrightarrowMB =overrightarrowBA )

*


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 2: Tổng với hiệu của nhị vecto khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến đoạn... • Giải bài 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến hình bình... • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 chứng tỏ rằng đối... • Giải bài 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho tam giácABC. Bên... • Giải bài 5 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tam giác... • Giải bài 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến hình bình... • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài bác 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 triệu chứng minh... • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến ba...


Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Cực Hay, Phương Trình Đường Tròn Toán 10

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10