- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: liên hệ giữa phép nhân với phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: liên hệ giữa phép chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn gàng biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 6: biến hóa đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: chuyển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhì (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Ôn tập chương I giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 ôn tập chương 1

Nêu đk để x là căn bậc nhì số học của số a không âm. đến ví dụ

Trả lời:

Để x là căn bậc nhì số học của số a ko âm là x ≥ a với x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc nhị số học tập của 4 bởi vì 2 > 0 cùng 22 = 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): chứng minh √a2 = |a| với tất cả số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): Biểu thức A phải thỏa mãn điều khiếu nại gì để √A khẳng định prôtêin

Trả lời:

√A xác minh khi A > 0 hay có thể nói rằng : điều kiện xác minh của căn bậc nhì là biểu thức lấy căn ko âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): tuyên bố và chứng tỏ định lí về mối tương tác giữa phép nhân và phép khai phương. Mang đến ví dụ.

Xem thêm: Giải Bài 79 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 1, Phân Tích Các Đa Thức Sau Thành Nhân Tử:

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và minh chứng định lí về mối contact giữa phép phân chia và phép khai phương. Mang lại ví dụ.

Trả lời:

*

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm giá chỉ trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp hợp:


*

Lời giải:

*
*

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):
Rút gọn những biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

= (2√2 – 3√2 + 10)√2 – √5

= 2.(√2)2 – 3.(√2)2 + √10.√2 – √5

= 4 – 6 + √20 – √5 = -2 + 2√5 – √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 – √5|

s

= 2√3 + 2(√5 – √3)

= 2√3 + 2√5 – 2√3 = 2√5


*

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): đối chiếu thành nhân tử (với những số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

*


Lời giải:

a) xy – y√x + √x – 1

= (√x)2.y – y√x + √x – 1

= y√x(√x – 1) + √x – 1

= (√x – 1)(y√x + 1) cùng với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) – √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x – √y) (với x, y, a với b đầy đủ không âm)


*

(với a + b, a – b hầu hết không âm)

d) 12 – √x – x

= 16 – x – 4 – √x (tách 12 = 16 – 4 và đổi vị trí)

= <42 – (√x)2> – (4 + √x)

= (4 – √x)(4 + √x) – (4 + √x)

= (4 + √x)(4 – √x – 1)

= (4 + √x)(3 – √x)

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn gàng rồi tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

*