định hướng đối xứng chổ chính giữa

Hai điểm hotline là đối xứng với nhau qua điểm O ví như O là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài xích 8 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 8 trang 93 SGK Toán 8 Tập 1. Mang lại điểm O và điểm A. Hãy vẽ điểm A’ làm thế nào để cho O là trung điểm của đoạn thẳng AA’.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 bài đối xứng tâm

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 8 trang 94 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 8 trang 94 SGK Toán 8 Tập 1. Cho điểm O cùng đoạn thẳng AB (h.75)

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1. Hotline O là giao điểm hai đường chéo

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 8 trang 95 SGK Toán 8 Tập 1. Bên trên hình 80, các chữ chiếc N cùng S tất cả tâm đối xứng, chữ cái E không tồn tại tâm đối xứng. Hãy tra cứu thêm một vài vần âm khác (kiểu chữ in hoa) bao gồm tâm đối xứng.

Xem giải thuật


bài bác 50 trang 95 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 50 trang 95 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ điểm A" đối xứng cùng với A qua B, vẽ điểm C đối xứng cùng với C qua B

Xem giải mã


bài xích 51 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 51 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Trong mặt phẳng tọa độ, mang đến điểm H bao gồm tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc tọa độ với tìm tọa độ K.

Xem lời giải


bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Hotline E là vấn đề đối xứng với D qua điểm A, call F là điểm đối xứng cùng với D qua điểm C.

Xem giải thuật


bài xích 53 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 82, trong những số ấy MD // AB và ME // AC. Minh chứng rằng điểm A đối xứng cùng với điểm M qua I.

Xem giải mã


bài xích 54 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Cho góc vuông xOy, điểm A phía bên trong góc đó. Hotline B là điểm đối xứng cùng với A qua Ox, điện thoại tư vấn C là điểm đối xứng với A qua Oy...

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Sgk Lớp 7 Tập 1, Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 7,8 Sgk Toán 7 Tập 1

Xem giải thuật


bài xích 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 55 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Mang lại hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng trải qua O cắt các cạnh AB và

Xem lời giải


bài 56 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 56 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Trong số hình vẽ sau, hình nào bao gồm tâm đối xứng ?

Xem giải thuật


bài 57 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 57 trang 96 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng tốt sai ?

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 8 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 8 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 8 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 8 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 8 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 8 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 8 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.