Sử dụng phương pháp tính đạo hàm (xn)′ = nxn−1., đạo hàm của hàm hòa hợp ′=u′.f′(u), những quy tắc tính đạo hàm của tích cùng thương: 

*


a) biện pháp 1 :

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= <(x7)3 – 3.(x7)2.5x2 + 3.x7.(5x2)2 – (5x2)3>’

= (x21 – 15.x16 + 75x11 – 125x6)’

= (x21)’ – (15x16)’ + (75x11)’ – (125x6)’

= 21x20 – 15.16x15 + 75.11x10 – 125.6x5

= 21x20 – 24x15 + 825x10 – 750x5.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 trang 163

Cách 2:

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= 3.(x7 – 5x2)2.(x7 – 5x2)’ (Đạo hàm của hàm phù hợp với u = x7 – 5x2 ; y = u3)

= 3.(x7 – 5x2)2.< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 5.2x)

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2 + 1)’.(5 – 3x2) + (x2 + 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)

= <(x2)’ + (1)’>(5 – 3x2) + (x2 + 1)<(5)’ – (3x2)’>

= (2x + 0)(5 – 3x2) + (x2 + 1)(0 – 3.2x)

= 2x.(5 – 3x2) + (x2 + 1).(-6x)

= 2x.5 – 2x.3x2 + x2(-6x) + 1(-6x)

= 10x – 6x3 – 6x3 – 6x

= -12x3 + 4x.

Xem thêm: Đại Số 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10 Có Đáp Án, 16 Đề Kiểm Tra Đại Số 10

*

*

*

Xem cục bộ Giải Toán 11: bài xích 2. Phép tắc tính đạo hàm


Tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài Lớp 11 hay độc nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải mã miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt câu hỏi
*
Hỏi đáp