Giải bài tập trang 23 bài xích 5 số ngay sát đúng. Không đúng số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết sấp xỉ theo qui định làm tròn cùng với hai, ba, bốn chữ số thập phân và mong lượng không nên số tốt đối...

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo lý lẽ làm tròn cùng với hai, ba, tứ chữ số thập phân và mong lượng sai số tuyệt đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với không đúng số mắc phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với không đúng số phạm phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với sai số phạm phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một chiếc cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số giao động (1745,25).

Giải:

Độ đúng mực của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) ngơi nghỉ hàng phần trăm nên không xứng đáng tin ta bắt buộc bỏ và theo quy tắc làm cho tròn. Thêm vào đó (1) đơn vị chức năng vào hàng kế tiếp ((2+1=3)).

Tóm lại các chữ số xứng đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) và chiều dài ước viết bên dưới dạng chuẩn chỉnh là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) mang lại giá trị giao động của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) mang lại (b = 3,14) và (c = 3,1416) là hầu như giá trị khoảng của (π). Hãy mong lượng không nên số tuyệt vời của (b) và (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) với 10 chữ số chắc chắn là (3,141592654) với không đúng số hoàn hảo nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta phạm phải sai số hoàn hảo và tuyệt vời nhất không vượt (0,002). Trong bí quyết viết này có (3) chữ số đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta mắc phải sai số tuyệt đối không vượt (10^-4). Viết vậy nên thì số (π) này còn có (5) chữ số xứng đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên laptop bỏ túi (trong công dụng lấy (4) chữ số ở trong phần thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Nếu dùng laptop CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

*

Ấn tiếp tục phím 

*
 cho đến khi màn hình hiển thị hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để rước (4) chữ số phần thập phân. Hiệu quả hiện ra trên screen là (8183.0047).

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3 Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất, Toán 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

b) 

*

Kết quả (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy vi tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với kết quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với kết quả có (7) chữ số thập phân;