thắc mắc 1 trang 21 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 1 trang 21 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Bạn đang xem: Giải bài tập hệ trục tọa độ lớp 10

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 22 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học tập 10. Hãy phân tích các vectơ ...

Xem lời giải


thắc mắc 3 trang 24 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 24 SGK Hình học tập 10. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26....

Xem lời giải


câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học tập 10. Hãy chứng minh công thức trên....

Xem giải thuật


câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 5 trang 25 SGK Hình học 10. Call G là giữa trung tâm của tam giác ABC...

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 2 trang 26 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng xuất xắc sai?

Xem giải thuật


bài 3 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 3 trang 26 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ của những vec tơ sau:

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 26 sgk hình học tập lớp 10

Trong khía cạnh phẳng Oxy. Các xác định sau đúng hay sai?

Xem lời giải


bài 5 trang 27 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 5 trang 27 (Hệ trục tọa độ) SGK Hình học tập 10. Trong những mặt phẳng Oxy mang đến điểm...

Xem giải thuật


bài 6 trang 27 sgk hình học lớp 10

Cho hình bình hành ABCD tất cả A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Xem giải mã


bài xích 7 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 7 trang 27 SGK Hình học tập 10. Các điểm A"(-4; 1), B"(2;4), C(2, -2) theo lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Cực Hay, Phương Trình Đường Tròn Toán 10

Xem giải mã


bài xích 8 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 8 trang 27 SGK Hình học 10. Hãy so với vectơ

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.