Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Engaged là gì

*
*
*

engaged
*

engaged /in"geidʤd/ tính từ sẽ đính ước, vẫn hứa hôn được giữ trước, có người rồi (xe, khu vực ngồi...) mắc bận, bận rộn đã giao chiến, đang chiến đấu (quân lính)
được nạp năng lượng khớpđược thêm vàođược khớp nhauđược khớp vàođược vào khớpgiảengaged column: cột giảengaged pier: trụ giàlẩnLĩnh vực: xây dựngđược đã tích hợp tườngGiải say đắm EN: Of a member, built so as to be or appear attached to a wall or other structure before which it stands. Thus, engaged column.engaged column: cột lẩnGiải phù hợp VN: đặc thù của một phần tử được xây nhằm đính vào tường hay cấu tạo khác.column engaged to lớn the wallcột chân vào tườngengaged columnnửa cộtengaged generationbình phân phát tiếp xúcengaged lineđường dây bậnengaged lineđường dây bị chiếmengaged piertrụ ẩnengaged piertrụ ngã tườngengaged signaltín hiệu bậnengaged signaltín hiệu đường bị chiếmengaged toneâm (hưởng)engaged tonesố bận
*

*

*

engaged

Từ điển Collocation

engaged adj.

1 doing sth

VERBS be

ADV. deeply, heavily those who are deeply engaged in tiệc ngọt politics | fully, totally | largely, mainly, primarily | directly | constantly | currently | actively, busily | otherwise I"m afraid Mr Wilson cannot see you now as he is otherwise engaged.

PREP. in She was engaged in conversation with a client. | on He is actively engaged on several projects. | with Mrs Scott is engaged with a customer at the moment.

2 having promised khổng lồ marry sb

VERBS be | become, get The couple got engaged last month.

PREP. lớn She"s engaged khổng lồ an actor.

Từ điển WordNet


adj.

involved in military hostilities

the desperately engaged ships continued the fight

having services contracted for

the carpenter engaged (or employed) for the job is sick

built against or attached lớn a wall

engaged columns
Xem thêm: Anh Yêu Em, Anh Nhớ Em Trong T I Miss You Là Gì, Cách Sử Dụng “I Miss You”

English Synonym & Antonym Dictionary

engages|engaged|engagingsyn.: absorb agree busy employ engross entangle grip hire hold involve occupy promiseant.: disengage