3 Thông dụng3.1 Ngoại động từ3.2 Nội cồn từ4 siêng ngành4.1 Xây dựng4.2 Cơ - Điện tử4.3 Ô tô4.4 kỹ thuật chung4.5 gớm tế5 những từ liên quan5.1 trường đoản cú đồng nghĩa5.2 từ bỏ trái nghĩa BrE và NAmE /in"geiʤ/

hình hài từ

Thông dụng

Ngoại cồn từ

Hẹn, hẹn hẹn, cầu hẹn, cam kết; thêm ước, hứa hẹn hônto engage oneself to bởi vì somethinghứa hẹn làm gìto become engaged tohứa hôn với mướn (người ở); duy trì trước (chỗ ngồi...) mang (danh dự...) mà khẳng định Thu hút (sự chú ý...); giành được (tình cảm...); làm cho lanh tanh ( (thường) hễ tính từ vượt khứ) mắc bậnto be engaged in somethingbận thao tác gì (quân sự) giao chiến, kungfu vớito engage the enemy in heavy fightingđánh nhau với quân thù rất kinh hoàng (kỹ thuật) gài (số...) (kiến trúc) đã nhập vào tường; ghép (vật nọ với thứ kia)

Nội rượu cồn từ

( + in) làm, tiến hànhto engage in politicslàm thiết yếu trịto engage in businesskinh doanhto engage in negotiations with someonetiến hành trao đổi với ai (kỹ thuật) ( + with) gài, khớp (với)

siêng ngành

Xây dựng

nạp năng lượng khớp, vào khớp, sự mắc vào (vấu)

Cơ - Điện tử

ăn khớp, vào khớp, mắc vào (vấu)

Ô tô

tải khớp

Kỹ thuật bình thường

khóa chuyền khớp vào khớp nhau khớp nối đối tiếp làm đồng bộ liên hợp lôi kéo gài gài chặt ăn khớp mắc vào móc nối vào khớp

kinh tế tài chính

cam kết hứa hẹn kí kết

các từ liên quan

từ bỏ đồng nghĩa

verbappoint , bespeak , book , bring on board , charter , come on board , commission , contract , employ , enlist , enroll , ink , lease , place , prearrange , put on , rent , reserve , retain , secure , sign on , sign up , take on , truck with , absorb , allure , arrest , bewitch , busy , captivate , catch , charm , draw , embark on , enamor , enchant , enter into , enthrall , fascinate , give a try , give a whirl , go for broke , go in for , go out for , grip * , have a fling at , have a go at , have a shot at , imbue , immerse , interest , involve , join , keep busy , monopolize , partake , participate , pitch in , practice , preengage , preoccupy , set about , soak , tackle * , take part , tie up , try on for kích thước , undertake , affiance , agree , betroth , bind , commit , covenant , give one’s word , guarantee , hook , obligate , oblige , pass , pledge , tie , troth , turn on * , vouch , vow , assail , assault , combat , bởi vì battle with , encounter , face , fall on , give battle lớn , join battle with , launch , meet , strike , activate , apply , attach , dovetail , energize , fasten , get going , interact , interlace , interlock , intermesh , interplay , lock , mesh , switch on , hire , promise , occupy , draw in , carry on , have , indulge , preempt , battle , conduce , embark , engross , entangle , enter , persuade , plight

tự trái nghĩa

verbbanish , discharge , dismiss , eject , expel , fire , let go , oust , release , decline , refuse , reject , shun , break off , break up , give up , surrender , yield , cancel , defuse , disconnect Cơ - điện tử, tởm tế, chuyên môn chung, tham khảo chung, Thông dụng, trường đoản cú điển oxford, từ điển đồng nghĩa tương quan tiếng anh, Xây dựng, ô tô,