empty nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm empty giọng bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của empty.

Bạn đang xem: Empty là gì


Từ điển Anh Việt

empty

/"empti/

* tính từ

trống, rỗng, trống không, không

the car is empty of petrol: xe không còn xăng, xe đã mất xăng

rỗng, không có đồ đạc; không tồn tại người làm việc (nhà)

rỗng tuếch (người); không tồn tại nội dung, bất nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)

(thông tục) đói bụng; rỗng

empty stomach: bụng rỗng

to feel empty: thấy đói bụng

the empty vessel makes the greatest sound

(tục ngữ) thùng trống rỗng kêu to

* danh từ

(thương nghiệp) vỏ ko (thùng ko chai không, túi không...)

* ngoại rượu cồn từ

đổ, dốc (chai...); làm cho cạn, uống cạn (cốc...)

trút, chuyên

chảy vào (đổ ra (sông)

the Red River empties itself into the sea: sông Hồng đổ ra biển

empty

trống rỗng


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

empty

* khiếp tế

bên vào trống không

dốc cạn đổ cạn

không có chở hàng

làm trống rỗng

trống không

vỏ không

* kỹ thuật

chảy ra hết

rỗng

trống

xây dựng:

đổ hết

trút hết

cơ khí & công trình:

xả hết


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm với để né khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Bài 5 Trang 58 Sgk Toán 11 : Bài 3, Bài Tập 5 Trang 58 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*