Để xác định được trọng điểm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác họ cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: Đường tròn ngoại tiếp đường tròn nội tiếp

Nhắc lại những khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trọng điểm I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi cha cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn cùng đường tròn nằm vào tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trọng điểm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trung ương đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả bố đỉnh của tam giác. Lúc đó ta tất cả tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trung khu đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của những đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định vai trung phong đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định tuyệt vẽ được trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Thi Tốt Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Tiếng Anh Là Gì

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.